Naslovnica Lifestyle U nastavku 29. Sarajevskih večeri muzike slijedi kamerni koncert violistice Etleve Karadža...

U nastavku 29. Sarajevskih večeri muzike slijedi kamerni koncert violistice Etleve Karadža i pijanistice Sonje Radojković

Večeras u u koncertnoj sali Cvjetko Rihtman sa početkom u 20:00 sati, bit će izveden prvi kamerni koncert u sklopu 29. Sarajevskih večeri muzike koji će upriličit violistica Etleva Karadža i pijanistica Sonja Radojković, pri kojem će ponuditi neke od vanvremenskih djela iz opusa za solo violu Henrija Vieuxtempsa i Paula Hindemitha, za solo klavir Ludwiga van Beethovena i suvremenog bosansko-hercegovačkog kompozitora Daria Vučića, kao i djelo za violu i klavir iz opusa Johannesa Brahmsa.

Capriccio Hommage à Paganini op. 55, za violu solo kompozitora H. Vieuxtempsa, izvrsnog violiniste i kompozitora, nastale su 1922. godine te predstavljaju hommage Niccolò Paganijevom čuvenom Capricciu br. 24 iznesenu u tehnički zahtjevnom, emocijama i muzikalnošću preplavljenom djelu u kojem pravi i povremene reference na Paganinijev izvorni tematizam. Naredno djelo za solo violu koje će biti dijelom koncertne večeri je jedna od tri sonate iz op. 25 njemačkog kompozitora i virtuoza na violini i violi P. Hindemitha – Sonata op. 25 br. 1, koja iznosi energično tonalitetno i formalno istraživanje unutar kratkog prvog stavka – Fantazije. Drugi stavak i finale predstavljaju teme s varijacijama iznesenim u harmonijski kompleksnom, razvojno organiziranom djelu, koje od samog početka iznosi velike zahtjeve pred izvođača, te predstavlja jednu od ključnih Hindemithovih studija na polju nestandardnih tonalitetnih i harmonijskih akordskih sklopova kao okosnica muzičkog modernizma.

Koncertna večer će biti upotpunjena neizostavnim djelom za solo klavir, 32 varijacije na originalnu temu u c molu, WoO 80 L. van Beethovena, koje donose melanholičnu temu u c molu romantičke emocionalnosti, koja je vođena energičnim promjenama u raspoloženju, harmoniji, dinamici, tempu i teksturi. Osebujna emocionalnost slušaoce vodi na burno putovanje pri kojem svaka od 32 varijacije donosi vlastiti karakter, raspoloženje i jedinstveni muzički narativ. Druga kompozicija za solo klavir koja će biti izvedena u sklopu koncertne večeri je djelo suvremenog bosansko-hercegovačkog kompozitora Daria Vučića pod nazivom Četiri minijature op. 10 koje je komponovao 2002. godine tokom studija u klasi prof. Anđelke Bego Šimunić. Četiri minijature predstavljaju ciklus u kojem svaka minijatura nosi vlastite karakteristike – prvu minijaturu čini kontrast kromatike i septime koje se smjenjuju; druga minijatura je spoj secco akorada u promjenjivim ritamskim obrascima; treća minijatura predstavlja smirenu, raspjevanu, lirsku melodiju, dok četvrta donosi brz tempo i tehnički je najzahtjevnija.

Vrhunac koncertne večeri će nastupiti izvedbom Sonate op. 120 br. 1 u f molu njemačkog kompozitora Johannesa Brahmsa, komponovane izvorno kao dvije Sonate op. 120 br. 1 i 2 za klarinet i klavir, za koje priređuje transkripciju za violu i klavir. Sonate predstavljaju remek-djela klarinetskog opusa nastale 1894. godine kao posveta klarinetisti Richardu Mühlfeldu, ujedno i posljednja kamerna djela koje Brahms za života komponuje. Sonata br. 1 u f molu je četverostavačne strukture, već u prvom stavku mračnog ozračja izbalansiranog osebujnim ekstrovertnim durskim finalom, koji izrazito muzikalnim dijalogom viole i klavira pruža visoko ekspresivnu dramaturgiju i završni epilog ovog izvanrednog muzičkog poduhvata.