Naslovnica Posao Otvorene su prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH...

Otvorene su prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2021. godinu!

Ove godine, fokus Nagrade je dekarbonizacija i stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta.

Dodjela Nagrada za biznis lidere održivog razvoja je završni događaj godišnjeg takmičenja za biznis lidere održivog razvoja koje ima za cilj da promovira napore privatnog sektora u polju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. U 2021. godini ćemo proglasiti treću generaciju biznis lidera održivog razvoja. Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“ kojeg implementira UNDP u BiH, a finansira Švedska.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja prepoznaje i naglašava napore kompanija iz privatnog sektora koji se odnose na postizanje Ciljeva održivog razvoja u BiH i motivira nove preduzetnike da kreiraju svoje poslovne modele u skladu sa Ciljevima održivog razvoja. Cilj ove nagrade je promocija aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u zemlji, s posebnim fokusom na stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i zaštiti okoliša. Stoga, kompanije se mogu kandidovati u dvije tematske oblasti a to su „Ljudi“ i „Resursi i Okoliš“.

Tematska oblast „Ljudi“ fokusira se na prepoznavanje kompanija koje kreiraju nova i kvalitetna radna mjesta na način da nude jednaku priliku svima i imaju pravila koja važe za sve. Ova oblast identifikuje kompanije koje rade na kreiranju mogućnosti za zapošljavanje mladih, žena, ugroženih kategorija i slično. Također, prepoznajemo kompanije koje isplaćuju plaće od kojih njihovi radnici mogu dostojanstveno živjeti, one kojima je u poslu važna etika, te one koje ulažu u inovacije i obuku svojih uposlenika.

Tematska oblast „Resursi i okoliš“ prepoznaje kompanije koje aktivno rade na smanjenju svog ekološkog otiska, koje investiraju u nove tehnologije i razvijaju svoja rješenja. Ukoliko Vaša kompanija prati neke ekološke standarde, ukoliko ulaže u tehnologije za smanjenje svog negativnog utjecaja na okolinu, poput ugrade solarnih panela, recikliranja proizvodnih materijala, smanjenja korištenja električne energije, prelaska na efikasnije i ekološki održivije proizvodne materijale i sl., onda je Vaša kompanija dobar kandidat u ovoj tematskoj oblasti.

Metodologija za evaluaciju prijava razvijena je na osnovu metodologije UN Global Compact-a i Global Reporting Iniatiative (GRI) i prilagođena je lokalnom kontekstu.

Poziv za prijave je otvoren od 1. januara do 31. marta 2021. godine.

Proces prijave temelji se na e-aplikaciji dostupnoj na web stranici: https://zamisli2030.ba/bs/biznis-lideri-odrzivog-razvoja-2021/prijave-2021/. Koristeći e-obrasce, kompanije odlučuju da li da dostave prijave u jednoj ili obje tematske oblasti. Za više informacija, posjetite https://zamisli2030.ba/bs/biznis-lideri-odrzivog-razvoja-2021/kako-se-prijaviti/.

Nagrada se dodjeljuje za mikro, male, srednje i velike kompanije te se kandidovane kompanije evaluiraju samo u odnosu na ostale kandidate u svojoj kategoriji. Pobjednici će biti nagrađeni u četiri kategorije za ostvarene rezultate u dvije tematske oblasti (na primjer, pobjednik u kategorijama mikro, malih, srednjih i velikih kompanija za temu “Ljudi”). Dakle, nagrada će se dodijeliti za najviše devet kompanija. Kriteriji na osnovu kojih se kompanije evaluiraju isti su za sve.

Samo kompanije koje se kandiduju u obje tematske oblasti su kandidati za Apsolutnog pobjednika Nagrade (Apsolutni pobjednik je kompanija koja ima najveći zbir bodova u obje kategorije).

Prijave ocjenjuje evaluacijski panel po kriterijima razrađenim na osnovu GRI standarda za izvještavanje o održivosti. Svaka kompanija koja ispuni aplikaciju će samim tim imati i osnovu za godišnji izvještaj o napretku u oblasti održivog razvoja. Evaluacijsku metodologiju možete pronaći na https://zamisli2030.ba/wp-content/uploads/2020/12/SDG-BUSINESS-PIONEERS-2021-Metodologija.pdf

Kompanije koje budu finalisti, kao i sami pobjednici kroz kategorije i tematske oblasti, dobit će certifikat priznanja, te će moći koristiti dodijeljeno priznanje u svojoj poslovnoj komunikaciji i na e-platformama. UNDP će također promovisati te kompanije kroz svoje medijske platforme. Na kraju ispunjavanja prijave kompanije imaju osnovu za godišnji izvještaj o održivom razvoju same kompanije baziran na GRI standardima koji bi omogućio praćenje stanja i trenda u domeni održivog poslovanja na nivou same kompanije, a uz veći broj kompanija koje ispunjavaju ove izvještaje i na nivou Bosne i Hercegovine.

Kandidirane kompanije prijavom motivišu i druge aktere u privatnom sektoru da uvrštavaju Ciljeve održivog razvoja u svoje poslovne modele, te samim tim doprinose bržem i sigurnijem razvojnom putu ka održivosti Bosne i Hercegovine. Pored toga, pri zatvaranju poziva za prijavu, Projekt ove godine dodjeljuje tri prečišćivača zraka nasumičnim odabirom među prijavljenim kompanijama.

Za više informacija, posjetite: https://zamisli2030.ba/bs/biznis-lideri-odrzivog-razvoja-2021/o-nagradi/