Naslovnica Posao Konferencija: Bosna i Hercegovina u srcu- Dijaspora i turizam

Konferencija: Bosna i Hercegovina u srcu- Dijaspora i turizam

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, će 22.6.2021.godine organizovati  treću godišnju konferenciju dijaspore iz Bosne i Hercegovine na temu turizma dijaspore pod nazivom: ‘’Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam’’ u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH. Konferencija će biti organizovana najvećim dijelom u online formatu.

Ciljevi konferencije su: Doprinijeti da se dijaspora/iseljeništvo prepozna kao jedna od ključnih ciljnih grupa za razvoj turizma u BiH: kao turisti, posrednici u promociji bh turizma u inostranstvu i kao investitori u sektor turizma;  Prenijeti znanja i iskustva iz dijaspore/iseljeništva u BiH u oblasti turizma; Promovisati uspješne priče o doprinosu dijaspore/iseljeništva razvoju turizma; Doprinijeti umrežavanju između različitih turističkih aktera u dijaspori/iseljeništvu i BiH i dr.

Konferencija je namijenjena pripadnicima dijaspore/iseljeništva zainteresovanim za razvoj turističkog sektora u BiH, nadležnim institucijama u BiH, turističkim zajednicama, kao i pružaocima turističkih usluga u BiH. Panelisti na konferenciji će biti pripadnci dijaspore/iseljeništva angažovani na razvoju turizma u BiH, investitori i turistički posrednici, eksperti u oblasti turizma i predstavnici javnog, privatnog i akademskog sektora u BiH, eksperti Svjetske turističke organizacije UN-a i predstavnici turističkih projekata koji se realizuju u BiH.

Pozivamo vas da rezervišete 22.06.2021. godine za prisustvo ovoj interesantnoj konferenciji.

Detaljne informacije o konferenciji i načinu učešća biće uskoro dostupne na  portalu www.dijaspora.mhrr.gov.ba.