Naslovnica Dobre priče Kanton Sarajevo preuzeo obavezu finansiranja rada Sigurne kuće

Kanton Sarajevo preuzeo obavezu finansiranja rada Sigurne kuće

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović i direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović potpisale su danas Sporazum o smještaju socijalno ugroženih osoba žrtava nasilja u porodici u Sigurnu kuću – Sklonište za zlostavljane žene i djecu.

„Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluku da Kanton Sarajevo preuzme na sebe obavezu finansiranja rada Sigurne kuće, kao vida zbrinjavanja žrtve nasilja koje podrazumijeva fizičku zaštitu i psihosocijalnu podršku. Snažno smo opredijeljeni za borbu protiv nasilja u porodici. Kroz Koordinaciono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo ćemo i dalje razvijati multisektorsku saradnju kako bismo postigli najbolje rezultate. Za odluku o finansiranju Sigurne kuće smo bili dodatno podstaknuti alarmantnim podacima o porastu nasilja u porodici od početka pandemije“, istakla je ovom prilikom ministrica Prvulović.

Sigurna kuća je poseban vid skloništa u koje se privremeno zbrinjava žrtva nasilja u porodici radi osiguranja fizičke zaštite i ostvarivanja prava i interesa žrtve nasilja u porodici, bez straha i opasnosti po život.

Sigurna kuća, osnovana od strane Fondacije lokalne demokratije 2000. godine, je jedina sigurna kuća na području Kantona Sarajevo u okviru koje se permanentno odvijaju tri servisa:

– sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici,

– sklonište za djevojke žrtve seksualnog zlostavljanja, incesta, silovanja, nasilja u porodici i drugih oblika nasilja, a od 2002. godine odnosi se na zaštitu djevojaka starosne dobi između 12 i 18 godina,

– SOS crvena linija, telefon za prijavu i reagovanje na nasilje u porodici.

Odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/13) je propisano da se sredstva za finansiranje privremenog zbrinjavanja žrtve nasilja u sigurnoj kući osiguravaju iz budžeta kantona u iznosu od 30% i budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 70%.

Obzirom da se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ne obezbjeđuju sredstva u propisanom iznosu, Vlada Kantona Sarajevo je odlučila obezbijediti finansiranje Sigurne kuće za žrtve nasilja u Kantonu Sarajevo u stopostotnom iznosu i na taj način osigurala njeno nesmetano funkcionisanje i rad.