Naslovnica Posao BBI banka i Kanton Sarajevo:Finansiranja za privrednike po stopi od nula posto...

BBI banka i Kanton Sarajevo:Finansiranja za privrednike po stopi od nula posto do kraja juna

Privrednici iz Kantona Sarajevo moći će do 30. juna ove godine uzeti finansiranja u BBI banci po stopi od nula posto. Riječ je o projektu koji je BBI banka pokrenula u novembru prošle godine u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, a kojim je osigurano 42,5 miliona KM za privrednike po subvencioniranoj stopi od nula posto.

„Ovakve linije BBI banka upostavila je i sa drugim kantonima i općinama u BiH i predstavljaju dobar model javno-privatnog partnerstva. Subvencionirane linije pokazala su se kao vrlo efikasna podrška za razvoj poslovanja, povećanje ili održavanje broja zaposlenih i rast proizvodnje. U okviru Linije za Kanton Sarajevo dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva, kapitalne investicije i trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 1,000,000.00 KM.“, pojašnjava Damir Zukanović, direktor Sektora za poslovanje sa pravnim licima BBI banke. On je pozvao privrednike da iskoriste ovu jedinstvenu ponudu i apliciraju za povoljna sredstva.

Inače, Ministarstvo privrede je Ugovor o saradnji s BBI bankom potpisalo u novembru prošle godine, a krajem marta ove godine Banka je tražila od Ministarstva produženje roka privrednim subjektima za dostavljanje kreditnih zahtjeva.

„Shvatajući tešku situaciju u kojoj se nalaze privrednici, zbog posljedica koje iza sebe ostavlja pandemija koronavirusa, Ministarstvo je s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica, ali i pomoći privrednicima pri zadržavanju likvidnosti i radnih mjesta, utvrdilo prijedlog Aneksa 2 ovog Ugovora, te zatražilo od Vlade saglasnost za potpisivanje istog i nastavak saradnje s Bankom“, obrazložio je ministar privrede Adnan Delić.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: [email protected].


Javni poziv dostupan je ovdje


Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 275-259033 275-507033 275 289 i na e-mail: [email protected]