Naslovnica Dobre priče Želim biti dio društva: Pravo na rad je ljudsko pravo svakog stanovnika...

Želim biti dio društva: Pravo na rad je ljudsko pravo svakog stanovnika BiH

Organizacija People in Need započela je kampanju koja ima za cilj pokazati cjelokupnoj javnosti ali i donosiocima odluka da je neophodno poboljšati proces zapošljavanja za osobe sa invaliditetom u BiH. Osobe sa invaliditetom (OSI) su, uz adekvatnu pripremu, apsolutno zaposlive i mogu dati svoj doprinos ostvarivanju poslovnih ciljeva kompanija.

U sklopu kampanje kreiran je video koji je sniman na više lokacija u BiH. On prikazuje stavove građana BiH o zapošljavanju osoba sa intelektualnim poteškoćama, te donosi priče osoba sa intelektualnim poteškoćama u radnom okruženju. Pogledajte video:

Govoreći od ciljevima projekta „Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba s invaliditetom“pa i same kampanje,Sanja Lepić, direktorica organizacije People in Need, navodi da su u fokusu projekta osobe sa intelektualnim poteškoćama i naglašava da je riječ o najranjivijoj populaciji, onoj koja je nerijetko smještena u institucije, daleko od očiju javnosti, društva, mogućih poslodavaca, donosioca odluka.

Sanja Lepić, direktorica organizacije People in Need

”Mi se kroz projekt bavimo osobama s invaliditetom koje su prošle proces deinstitucionalizacije, što znači da je njihov boravak u institucijama ili preveniran, ili im je omogućen izlazak. Svaka osoba ima potrebu da se ostvari kao ljudsko biće i potvrdi kroz neki posao, pa tako i osobe s invaliditetom. Oni imaju svoje želje i afinitete, ali je spektar profesija kojima se oni mogu baviti u nekoliko ograničen. Zapošljavanje je samo još jedan korak u poboljšanju njihovog položaja u procesu inkluzije u društvu. Dakle, trebamo ih posmatrati kao ravnopravne članove društva, sa svim njihovim zagarantovanim pravima“, zaključuje Lepić.

Zahvaljujući projektu, Nikolina Mihajlović, korisnica projekta,  trenutno radi u prodavnici trgovačkog lanca Bingo. Kako kaže, njeni zadaci su provjera rokova artikala na policama i slaganje polica. Ističe koliko je sretna zbog činjenice da je dobila priliku da radi, dok njene kolegice ističu kako se savršeno uklopila u radno okruženje.

People in Need, uz podršku partnerskih organizacija ProReha, Sumero i Nešto Više u Bihaću, Banja Luci, Brčkom, Sarajevu, Trebinju, Vitezu, Mostaru i Zenici provodi projekat čiji je cilj osnaživanje najmanje 70 osoba kako bi bili konkurentni na otvorenom tržištu rada, te dobili praktične obuke i podršku za specifična zanimanja koja su u skladu sa njihovim sposobnostima, željama i afinitetima. Kroz projekat  se vrši edukacija preduzeća i obrta koji potencijalno mogu i žele da zaposle osobe sa invaliditetom, ali i radi na javnom zagovaranju.People in Need će u narednoj godini raditi na zagovaranju zaključaka i mjera koje su donijele Radne grupe za sistemske promjene Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a koje su imenovane od strane entitetskih institucija.

“U Federaciji Bosne i Hercegovine će se raditi na zagovaranju izmjena zakonskih propisa kako bi se omogućio povrat doprinosa poslodavcima koji zapošljavaju OSI, dok će se u Republici Srpskoj raditi na izmjeni zakonske regulative koja se odnosi na povećanje novčanih iznosa koje trebaju plaćati poslodavci kao mjeru za sankcionisanje nezapošljavanja OSI”, izjavila je Sanja Lepić, te dodala da će se oba entiteta će se raditi na pokretanju procesa dodatne edukacije javnih službenika za rad sa osobama sa invaliditetom.

Projekat „Moj posao“ finansira Vlada Češke republike i trajat će do kraja 2022. godine, a provodi ga People in Need sa partnerima.