Naslovnica Zdravlje Svjetski dan borbe protiv raka

Svjetski dan borbe protiv raka

Svake godine, 04. februara/veljače obilježava se Svjetski dan borbe protiv raka, čiji je cilj podići svijest o prevenciji, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja ove globalne epidemije modernog doba.

Od malignih neoplazmi u svijetu godišnje umire oko 9,6 miliona ljudi, te rak predstavlja drugi uzrok smrtnosti. Jedna od šest umrlih osoba umire od raka. Predviđanja su da će do 2030. taj broj narasti na 13,2 miliona, dok će broj oboljelih biti 21,7 miliona ljudi godišnje.

Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije, maligne neoplazme pluća, prostate, debelog crijeva, želuca i jetre najčešći su tipovi kod muškaraca, dok su maligne neoplazme dojke, bronha i pluća, grlića i tijela maternice i štitnjače najčešći kod žena.

Između 30% i 50% smrti od malignih neoplazmi moglo bi se spriječiti promjenom ponašanja i adekvatnom preventivnom zdravstvenom zaštitom.

Preporuke za reduciranje ključnih faktora rizika mogu pomoći u prevenciji malignih neoplazmi:

– Prestanak pušenja

– Ne izlagati se duhanskom dimu u svom domu ili na radnom mjestu,

– Održavati prikladnu tjelesnu težinu,

– Hraniti se zdravo,

– Vježbati i kretati se,

– Ako konzumirate alkohol, smanjite unos i budite umjereni,

– Zaštita od UV izlaganja, naročito djece i osjetljivih skupina

– Zaštita od profesionalnih faktora rizika na radnom mjestu

– Cijepljenje djece protiv hepatitisa B (novorođenčad)

– Žene mogu dojenjem i ograničavanjem trajanja hormonske nadomjesne terapije smanjiti svoj rizik nastanka raka

– Sudjelovanje u programima za rano otkrivanje raka debelog crijeva (muškarci i žene), dojke (žene) i vrata maternice (žene).

Situacija u Federaciji BiH

U skladu sa zakonom definiranim funkcijama, Zavod za javno zdravstvo vrši monitoring i analizu zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH temeljem podataka redovne statističke evidencije i periodičnih populacionih istraživanja. Sve sakupljene pokazatelje Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine publikuje u okviru redovnih godšnjih publikacija “Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva Federacije BiH” i “Zdravstveno statistički godišnjak”, koji se dostavljaju relevantnim zdravstvenim ustanovima i donosiocima odluka. U navedenim doklumentima, pored trenda pokazatelja vodećih uzroka obolijevanja i smrtnosti stanovništva Federacije BiH, radi se i analiza odabranih pokazatelja organizacije zdravstvene zaštite.

Vezano za monitoring malignih neolazmi, pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH od 2004. godine uspostavljen je Registar za prikupljanje, istraživanje i interpretiranje podataka o svakom novom slučaju raka na području Federacije BiH, kroz određeni vremenski period. Podaci registra za rak omogućuju trendovsku analizu obolijevanja i smrti uzrokovanih malignim neoplazmama u Federaciji BiH u periodu od 2004. do 2018. godine, zatim kretanje incidencije malignih neoplazmi, geografske distribucije, spolnu i dobnu strukturu oboljelih.

Pokazatelji Registra za rak obuhvataju podatke o osobama kojima je uspostavljena dijagnoza raka (bez raka kože) u razdoblju od 2004. do 2018. godine. Zbog mnogobrojnih izvora u vezi s prikupljanjem podataka malignih neoplazmi njihovo objavljivanje i publiciranje je zahtjevan proces koji direktno ovisi o ažurnosti dostave podataka sa kantona.

Broj registriranih malignih neoplazmi u 2018. godini iznosi 6210. Stopa obolijevanja od raka u 2018. godini u muškaraca iznosi 303,43/100000, a u žena 262,82/100000. Prosječna dob registriranih oboljelih je 63 godine (64 kod muškaraca, a 62 kod žena).

Deset najčešćih lokalizacija raka u muškaraca u Federaciji BiH u 2018. godini čine 71,5 % svih registriranih slučajeva raka u muškaraca. Prema lokalizaciji, vodeći su rak disajnog sustava (pluća, bronh, traheja) koji čini (21,6 %), zatim rak prostate (13,7 %), rak debelog crijeva (7,0 %) od svih novodijagnosticiranih neoplazmi u muškaraca.

Deset najčešćih lokalizacija raka u žena u Federaciji BiH u 2018. godini čine 65 % svih registriranih slučajeva raka u žena. Prema lokalizaciji, vodeći su rak dojke (23,4 %), zatim rak disajnog sustava (pluća, bronh, traheja) (7,4 %), rak tijela maternice (7,0 %) od svih novodijagnosticiranih neoplazmi u žena.

Struktura vodećih lokalizacija raka kod žena u Federaciji BiH za 2018. godinu je neznatno izmijenjena u odnosu na 2017. godinu. Rak dišnih organa (traheja, bronhi, pluća) je na drugom mjestu, a rak jajnika se snizio i sada je na sedmom mjestu (u 2017. na petom mjestu). Rak dojke je i dalje daleko najčešća lokalizacija raka u žena.

Posebno su zabrinjavajući podaci o broju umrlih od maligne neoplazme bronha i pluća. Od ove bolesti u 2019. godine umrlo je 1210 osoba u Federaciji BiH, od čega 887 muškaraca i 323 žene. Bilježe se značajne razlike u broju umrlih od maligne neoplazme bronha i pluća između pojedinih kantona, pri čemu prednjače Kanton Sarajevo sa 350 umrlih, Tuzlanski kanton sa 244 umrle osobe i Zeničko-dobojski kanton sa 208 umrlih osoba.

Navedeni pokazatelji trenda malignih neoplazmi u Federaciji BiH se mogu povezati sa nepovoljnim trendom faktora rizika kao što su :

– nepromjenljivi faktori rizika ( genetika, spol, godine) koji čine 10%

– promjenljivi faktori rizika, koji čine 90%, od koji su najvažniji :

  • Visok procenat pušača (44,1% odraslih od čega 56,3% muškaraca i 31,6% žena)
  • Nepravilna nezdrava ishrana sa 21,2% gojaznih u odraslom stanovništvu od čega 19,1% muškaraca i 23,3% žena.
  • Visoka izloženost pasivnom pušenju koju potvrđuje oko 60 % djece i odraslih
  • Izloženost aerozagađenju sa polutantima PM2,5, PM10, PAH
  • Djelovanje kancerogenih zagađivača okoliša sa zagađanjem vode, zraka, tla
  • Profesionalni rizici na radnom mjestu
  • Izloženost UV zracima
  • Infekcije ( HPV, hepatitis B,C, helicobacter pylori)

Prioritetne intervencije

– Edukacija i informisanje stanovništva sa ciljem samokontrole, samozaštite, promjene ponašanja i reduciranja faktora rizika
– Rano otkrivanje malignih neoplazmi putem organiziranih sistemskih skrininga koji treba da obuhvate barem 75% populacije i rana dijagnostika oboljenja
– Dostupna terapija multidisciplinarnog tipa (operativni tretman, lijekovi, hemoterapija, radioterapija)
– Dostupna i efikasna palijativna njega sa ciljem poboljšanja kvaliteta života pacijenata i njihovih porodica.