Naslovnica Posao Poziv nezaposlenim mladim osobama

Poziv nezaposlenim mladim osobama

Ukoliko ste dugoročno nezaposleni ili ste ostali bez posla tokom pandemije koronavirusa, MojPosao.ba će vam pružiti podršku u pronalaženju posla.

Pozivaju se nezaposlene osobe, koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u Bosni i Herecgovini da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.

Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:

•             Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja

•             Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.

•             Obuku za ponuđeni posao

U skladu sa ciljanim skupinama projekta definisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

•             da su prijavljeni na birou za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt)

•             da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili

•             mladi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.

Žene se mogu prijaviti za  podršku projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uslove.

Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.

(Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite)

Ovaj poziv ostaje otvoren do 15.11.2021.

Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu sa projektom, a dodatne informacije potražite na linku.