Naslovnica Zdravlje Podrška mladim bračnim parovima

Podrška mladim bračnim parovima

Mladi i zdravlje, reproduktivno zdravlje, planiranje porodice i razvoj, prioriteti su politike javnog zdravstva Općine Konjic. U tom kontekstu Općina Konjic nastojeći više pažnje posvetiti stvaranju preduslova da mladi imaju veće mogućnosti za planiranje porodice, uz poseban akcenat na MPO medicinski potpomognutu oplodnju, koja će mnogima pomoći da se ostvare kao porodica, donijela je Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova  biomedicinski potpomognute oplodnje.

Pravilnikom koji je potpisao načelnik Općine Konjic bračni parovi će imati novčanu podršku za prvi pokušaj u iznosu od 3.000 KM, dok je za drugi i treći pokušaj predviđen novčani iznos od 2.000 KM.

– Mnogi parovi iz različitih socio-ekonomskih razloga u nemogućnosti su da se ostvare kao roditelji i na tom putu želimo da im u skladu sa trenutnim mogućnostima, finansijski omogućimo pristup medicinskim procesima koji su neophodni – kazao je načelnik Općine Konjic Osman Ćatić, podsjećajući kako je ovo samo jedan od vidova pomoći stanovnicima općine Konjicu, koji žele potomstvo i žele da žive u sredini, koja im pomaže na putu da to ostvare.