Naslovnica Noviteti Obuka: Budi i ti omladinski politički lider

Obuka: Budi i ti omladinski politički lider

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere (u daljem tekstu: UMiDp). Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti – 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te implementacije lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI).

Na osnovu dostavljenih prijava Institut će odabrati najbolje podnosioce prijave u skladu s navedenim kriterijima. Svi prijavljeni će biti obaviješteni o stanju njihove prijave, a podnosioci koji uđu u uži krug odabranih će imati video intervjue prije završne selekcije. Institut će termine za video intervjue dostaviti najkasnije tri dana prije održavanja intervjua.

S odabranim polaznicima obuke Institut će potpisati ugovor o pohađanju obuke.  

Šta je UMiD (Uči, misli i djeluj!)?

UMiD je obuka koja mijenja život. Tako je opisuju polaznici prvih šesnaest generacija. UMiD obuka inkubator je mladih lidera aktivnih u društvu. Obuka koja ti omogućava da postaneš primjer i pokretačka snaga u svojoj zajednici i učestvuješ u rješavanju problema mladih, ali i da se pripremiš za vlastitu karijeru, stekneš nove vještine, upoznaš nove mlade ljude slične sebi, usavršavaš se i družiš.

Šta je UMiDp (Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere)? 

UMiD za omladinske političke lidere (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče i grade politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

U toku 2018., 2019. i 2020. g. ovu obuku prošle su tri generacije, 64 polaznika iz 15 različitih stranaka. Nakon potvrđenih rezultata i uručenih uvjerenja 13 polaznika obuke izabrano je za vijećnike, odnosno odbornike, a jedan polaznik je izabran za načelnika opštine.

Više o UMiDp možete pogledati i na videu, koji je nastao kroz rad ranijih generacija.   

Šta je LGI? (Lokalna građanska inicijativa)

Lokalna građanska inicijativa jeste akcija, aktivnost građana usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem živi. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem kazivanja na konkretne probleme i rješavanje problema u zajednici u kojoj žive. Polaznici obuke će imati priliku pokrenuti svoju zagovaračku inicijativu kojom će ponuditi rješenja za neka pitanja mladih u BiH.

Zašto obuka za mlade političare?

Statistike Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koje se odnose na Lokalne izbore 2020. godine pokazuju da mladi ljudi, bilo da su koristili svoje pravo da biraju ili pravo da budu birani, jesu značajno učestvovali i bili važan dio izbornog procesa.

Izlaznost mladih na Lokalnim izborima 2020. godine iznosila je 51.44% što znači da je glasalo više od polovine mladih koji su imali pravo glasa. Drugim riječima, svaka druga mlada osoba u BiH glasala je na Lokalnim izborima 2020. godine.

Na izbornim listama našla su se imena 7398 osoba starosne dobi 18-29 godina, a na proteklim izborima mladi su osvojili ukupno 425 mandata.

Potrebno je raditi na jačanju kompetencija mladih političara koje se tiču razumijevanja ekonomskog i društvenog razvoja kao i razvoja kulture i ljudskih prava u društvu.  Osim toga, potrebno je jačati kompetencije mladih političara u zagovaranju za pitanja mladih i upoznati ih sa važnošću politika prema mladima uz uspješno vođenje zagovaračkih kampanja i usvajanje vještina učinkovite komunikacije.

Tri generacije obuke UMiD za omladinske političke lidere su educirane upravo o ovim temama.  

Rok za prijave je 27. februar, a sve ostale informacije o obuci potražite na linku mladi.org