Naslovnica Noviteti MUP KS uspostavlja novi sistem videonadzora na području Kantona Sarajevo

MUP KS uspostavlja novi sistem videonadzora na području Kantona Sarajevo

Vlada KS dala je saglasnost za projekt izgradnje novog sistema videonadzora na području Kantona Sarajevo, radi unapređenja sigurnosti i efikasnijeg provođenja aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Imenovana radna grupa, u čijem sastavu je stručno osoblje MUP-a KS, kao i vanjski eksperti u oblasti telekomunikacija i sigurnosti, utvrdit će lokacije koje će biti pokrivene videonadzorom, potrebnu infrastrukturu i uređaje, kao i način prenosa signala do nadzornih centara, te opreme za nadzorne centre uključujući i softvere za videonazor i nadzor mreže, planirane buduće dogradnje sistema i ostale potrebne zadatke .

„Obaveza radne grupe je da to uradi u što kraćem roku, a najdalje za 90 dana, kao i da pripremi procjenu ukupnih troškova. Projektna i tehnička specifikacija koju će predložiti bit će osnova za raspisivanje javne nabavke i realizaciju projekta“, najavio je  ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.

Istakao je da je ovo odličan kriminalistički alat za bolju kontrolu i prevenciju, kao i utvrđivanje različitih oblika kriminaliteta.

Ministar je podsjetio i da je uspostava novog sistema videonadzora predviđena Akcionim planom za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo.