Naslovnica Intervju KRAS d.o.o. Laktaši: Oprema, standardi i znanje za korak ispred konkurencije

KRAS d.o.o. Laktaši: Oprema, standardi i znanje za korak ispred konkurencije

U oblasti gasova za prehrambenu, metalnu industriju  i medicinu,  zadnjih godina privredno društvo “KRAS” d.o.o. iz Laktaša sve više je prisutno.

Kvalitete gasova, održavanja ambalaže, sigurnost i brzina isporuke, su ovo preduzeće pozicionirali vrlo visoko u ovoj oblasti.

Kad smo posjetili ovu kompaniju, prvo pitanje koje se nameće je ko je KRAS?

Kras je  jedina domaća firma u BiH u ovoj oblasti koja u svom kapitalu i vlasništvu nema udijela bilo koje kompanije iz  inostranstva. U početku nam se činilo da je vrlo teško u ovome uspijeti samostalno, ali vremenom smo sami sebe demantovali. Sve kompanije iz ove oblasti u BiH i zemljama okruženja, nerado su pokazivale spremnost za saradnju, tako da smo tražili mogućnost poslovne saradnje sa kompanijama koje  nisu prisutne u ovom dijelu Evrope. Sada vidimo da je to  bila ispravna odluka.

Godinama  smo svu dobit reinvestirali u nove tehnologije, opremu, kadar i znanje. Ponosni smo na do sada postignuto. U opremi, standardima i znanju mnogo smo ispred drugih kompanija u BiH i okruženju.

Svjesni smo da drugi  u prometu mogu biti  iznad nas. O razlozima za tako nešto nije ni mjesto ni vrijeme raspravljanja i analiza.

Zato  smo  u kvaliteti znatno ispred svih drugih. Naš motiv je da  sigurnost i kvalitet trebaju biti  na prvom mjestu a količine i promet će doći.

Korisnici gasova  su počeli da prepoznaju i cijene to što nas razlikuje od drugih.

Kakvom opremom danas raspolažete?

Posjedujemo dovolje kapacitete za smještaj kriogenih gasova  za svoje potrebe i potrebe većih kupaca. Nabavili smo i cisterne  za prevoz kriogenih tečnosti, a raspolažemo i adekvatnim voznim parkom za snabdijevanje kupaca gasovima u  bocama i baterijama. Za razliku od drugih svojim kupcima ne naplaćujemo najam rezervoara, boca i baterija.

Početkom oktobra ove godine u rad smo  pustili najsavremenije postrojenje za proizvodnju gasova za prehrambenu i metalnu industriju radnog pritiska 300 bara.
Radi se o gotovo automatizovanom načinu rada, sa vrlo malim učešćem radnika, a novo postrojenje, pored automatizacije, karakteriše velika sigurnost za zaposlene i konstantan kvalitet proizvoda uz poštovanje svih usvojenih standarda i zahtijeva ekologije.

Nova oprema omogućava da se putem najsavremenijih, do sada u svijetu poznatih  rješenja, u našim pogonima proizvode gasovi (argon, azot, kiseonik, ugljen dioksid i helij)  kao i petokomponentne  mješavine navedenih gasova. Tačnost u punjenju i miješanju gasova u radu  novog postrojenja je u odstupanju ispod 0,5%  od traženog, sa tendencijom smanjenja istog. Ako znamo da mnogi proizvođači kao faktor tolerancije  uzimaju  +- 10%, više nego je jasno kakvom opremom raspolažemo.

Zahvaljujući novoj opremi sada proizvodimo gasove koji su se do sada u BiH uvozili. Izdvojili bi najzahtijevnije mješavine u oblasti zavarivanja, a neki od proizvoda će biti namijenjeni i izvozu.

Pored ovog postrojenja, posjedujemo i postrojenje za proizvodnju medicinskog kiseonika sa svim potrebnim dozvolama.

Od standarda do sada smo inplementirali standarde: ISO 14001, ISO 22000, ISO 9001 i ISO 45001 i GMP – Certifikat o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove.

Šta bi još izdvojili od opreme koju koristite?

Da bi mogli svojim korisnicima garantovati stalnost kvaliteta i sigurnost u korištenju ambalaže, zadnjih nekoliko godina naše investicije su bile usmjerene u dva pravca.

Jedan je nabavka i puštanje u rad opreme za  ispitivanje ambalaže, a drugi pravac je bila nabavka laboratorije za analizu gasova. I naravno s željom da se sve to akredituje.

Gdje ste danas u pogledu održavanja ambalaže?

Gdje ste danas u pogledu održavanja ambalaže?

Sa ponosom ističemo da smo jedina firma u BiH koja je akreditovana kao laboratorija za  ispitivanje ambalaže za  tehničke gasove pritiska do 550 bara i propan butan pritiska do 50 bara.

Akreditovani smo i za ispitivanje sigurnosnih ventila ispitnog pritiska do 550 bara.

Sve akreditacije su po standardu EN ISO 17025, a samo akreditovanje je sprovedeno kod Instituta za akreditovanje BiH – BATA.

Ukupno je akreditovano 12 metoda ispitivanja, a u narednom periodu u planu je proširenje akreditacije u novim oblastima.

Da li je ova laboratorija i akreditacija dala očekivane efekte?

Nažalost, pored ogromne investicije u potpuno novu opremu koja je među  najsavremenijima u oblasti ispitivanja ambalaže, očekivani efekat je izostao. Neuskladjenost propisa ili čak njihovo nepostojanje u ovoj oblasti je vakum u kome se nalazimo i mi  kao aktreditovana laboratorija iproizvođači gasova a i korisnici naših usluga i proizvod.

Čudno je da niko ne postavlja pitanje čistoće ambalaže koja se koristi u prehrambenoj industriji  a naročito medicini, već se stiče dojam da formalnosti se stavljaju ispred suštine. Sva pažnja se posvećuje spoljašnjem izgledu ambalaže, a kakva je ambalaža iznutra, koliko ima korozije, nečistoća, vlage i sl. je gotovo nebitno.

Šta znači ako se u onečišćenu ambalažu napuni čist gas? Naravno da dobijamo onečišćen konačan proizvod.  U postupku akreditacije, pored zahtijeva u pogledu opreme, kadra i znanja, mora se u svemu udovoljiti i važećim evropskim standardima u ovoj oblasti. Problem nastaje u radu po odobrenoj areditaciji pošto zakonski propisi ne poznaju akreditacije i zvanično prihvaćene standarde u BiH.

Svijest krajnjih korisnika u metalnoj industriji se u zadnje vrijeme počinje mijenja što je dobro. Nove tehnologije i oprema kod njih zahtijevaju mnogo veće čistoće kako ambalaže tako i gasova.

Ovo nije slučaj kod medicine i prehrambene industrije.

 

Rekli ste da posjedujete laboratoriju za analizu gasova?

Da. Posjedujemo najsavremeniju laboratoriju za analizu gasova i gasnih mješavina i ista je takodje akretivoana kod Instituta za akreditovanje BiH – BATA, po standardu EN ISO 17025.

Ovo je prva akreditovana laboraatorija u BiH i među rijetkima na području bivše nam zemlje.

Jedini u BiH posjedujemo  laboratoriju za analizu medicinskog kiseonika po evropskoj farmakopeji. Po dobijanju iste, obavijestili smo sve zdravstvene ustanove u BiH (bolnice, domove zdravlja, rehabilitacijske centre, i dr.) kao i Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH. Izuzev dvije bolnice, niko nije pokazao interes za usluge laboratorije u postupcima nabavke medicinskog kiseonika.

Danas u našim postrojenjima, a prije isporuke krajnjem korisniku, bez obzira da li se radi o metalnoj ili prehrambenoj industriji, svaka proizvedena serija se analizira i evidentira. Postoji sljedivost dokumentacije od početka do kraja. Poštovanjem usvojenih standarda i tehnologije rada, za vrlo kratko vrijeme smo došli u situaciju  da se kod najmanje zahtijevnih čistoća gasova, kroz laboratorijske analize, potvrđuju znatno veće čistoće od traženih.

Sama laboratorija za analizu gasova je gotovo automatizovana, bez mogućnosti da se utiče na ishod analize i da se ručno upisuju dobijeni rezultati. Dobijeni rezultati analiza se trajno pohranjuju na više lokacija.

Kakvi su planovi u narednom periodu?

Cilj nam je nastaviti u ovoj djelatnosti s uvođenjem novih tehnologija i znanja kako bi zadržali postignuto, šireći prisustvo na tržištu kako postojećim tako i novim proizvodima i uslugama.

Nove tehnologije u prehrambenoj i metalnoj industriji kao i u  drugim segmentima privrednih djelatnosti mijenjaće dosadašnje potrebe za gasovima kako  u pogledu kvaliteta, pakovanja i čistoće tako i u korištenju  specijalnih mješavina.

Naš kadar, znanja, standardi i oprema su za vrijeme koje dolazi.