Naslovnica Noviteti KOMRAD d.o.o. Bihać – Otvoreno reciklažno dvorište

KOMRAD d.o.o. Bihać – Otvoreno reciklažno dvorište

U novoizgrađenom objektu JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać – PJ “Reciklaža” prikupljeni papir, staklo i plastiku će sortirati, odnosno pripremati za dalju obradu.

Sredstva su nabavljana sukcesivno od početka realizacije projekta 2013. godine, uz pomoć naših partnera. Tako smo sada od Grada Bihaća i Vlade Unsko-sanskog kantona na osnovu eko – naknada dobili 90 000 KM za izgradnju objekta, zatim 50 000 KM od Federalnog fonda za zaštitu okoliša kojima smo osigurali traku za sortiranje otpada, te naravno uz izvanrednu saradnju sa vjerovatno i najvažnijim partnerom EKOPAK-om.

EKOPAK je prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u FBiH. Sarađuju sa desetak javnih komunalnih preduzeća na teritoriji Federacije gdje je već skoro osam godina JKP „KOMRAD” d.o.o. Bihać na prvom mjestu.

JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać je u 2020. godini prikupio više od 250 000 tona ambalažnog otpada, a nakon novih ulaganja planirano je da se ta količina udvostruči.