Naslovnica Dobre priče Izjave korisnica i štićenica Sigurne kuće: Fond “Zajedno smo sigurne”- Kada je...

Izjave korisnica i štićenica Sigurne kuće: Fond “Zajedno smo sigurne”- Kada je podrška najbitnija?

Fond „Zajedno smo sigurne“ je pokrenula Fondacija lokalne demokratije s ciljem prikupljanja neophodnih sredstava za obezbjeđenje sigurnog smještaja i pokrivanja troškova života za žene i djecu žrtve nasilja koji moraju napustiti Sigurnu kuću. Uz podršku kompanija te građana i građanki, cilj je omogućiti da se žene i djeca koje su žrtve nasilja adekvatno zbrinu i osjete sigurnost i nakon izlaska iz Sigurne kuće.

Kome zaista pomažete i kako izgledaju iskustva žena tokom boravka u Sigurnoj kući prenosimo Vam kroz kratke izjave korisnica:

Korisnica 1.:  „Zahvalna sam svim koordinatorima Sigurne kuće. Napuštam Sigurnu kuću sa samopuzdanjem koje sam stekla kao oporavljena osoba od „nasilja“. Mnogo sam zadovoljna radom svih uposlenih jer uz njihovu pomoć sam uspjela da se spasim i izađem iz teškog NASILJA. Ponosna sam korisnica koja odlazi kao sretna i zadovoljna, puna samopouzdanja i daleko od nasilja.“ / IZVOR: ARHIV SIGURNE KUĆE SARAJEVO

Korisnica 2.: „Da nisam došla u sigurnu kuću, Bog zna šta bi bilo sa mnom. Osoblje mi je pomoglo da se oporavim i shvatim koliko ja vrijedim. Najviše su mi pomogli razgovori sa koordinatoriciom, ona mi je najviše pomogla da uspijem jer sam mislila da nikad neću uspjeti. Također sam naučila i mnoge druge stvari, da probam što nikad nisam ni pokušala. Naučila sam da cijenim sama sebe, da ne trebam tražiti greške u drugima, ako je greška u meni. Sada ne bih bila ovo što sam sad. Uz vašu ogromnu podršku sam uspjela. Bit će mi žao kada izađem odavde, samo će mi faliti razgovori kad bude teško!“ / IZVOR: ARHIV SIGURNE KUĆE SARAJEVO

Korisinica 3.: Tokom boravka u Sigurnoj kući u kratkom periodu sam zahvaljujući ljubaznosti, suosjećajnosti, grupama za podršku, postigla puno… Za kratak period povratila sam samopuzdanje i sigurnost. Svaki savjet je bio, iako u nekim trenutcima nejasan, kasnije jasno i vidljivo stručan, koristan i dobrodošao. Mislim da je osoblje jako profesionalno, vrlo ljubazno i pravedno pri pružanju velike podrške i psihičkog rasterećenja i pomognu vam da se za kratak period osjećate bolje. HVALA VAM!“ / IZVOR: ARHIV SIGURNE KUĆE SARAJEVO

Ovo su samo neka od mnogobrojnih iskustava žena i djece sa Sigurnom kućom u Sarajevu koju vodi Fondacija lokalne demokratije. Vjerujemo da ste na momenat osjetili i shvatili sa čime se sve suočavaju žene i djeca koje su žrtve nasilja i koliko je potrebno da ih se osnažni kako bi mogle samostalno nastaviti dalje.

Nažalost, ključna podrška nakon svega što žene dobiju u Sigurnoj kući izostane kad je najpotrebnije, a to je u trenutak kada korisnice više ne mogu boraviti u Sigurnoj kući. Tada izostaje podrška porodice i okoline, jer korisnice nemaju gdje da se vrate niti su materijalno obezbijeđene. Prikupljena sredstva iz Fonda „Zajedno smo sigurne“ će omogućiti da se ženama i djeci koji su žrtve nasilja obezbijedi prelazni smještaj i pokriju osnovni troškovi nakon napuštanja Sigurne kuće.

Sve informacije o kampanji su dostupne na www.zajednosmosigurne.ba, fb stranici www.facebook.com/zajednosmosigurne ili putem telefona +387 33 236 899. Donaciju možete izvršiti putem računa 3387302205402474 otvorenog kod  UniCredit Bank dd. Sarajevo.

Fond „Zajedno Smo Sigurne“ se želi zahvaliti svim građanima, građankama, društveno odgovornim kompanijama kao i fondacijama koje su do sada pružile podršku ovom Fondu. Posebno ističemo zahvalnost kompaniji BH Telecom koja kroz cijelu godinu pruža podršku i pomaže razvoja Fonda „Zajedno smo sigurne“. Osim podrške Fondu „Zajedno smo sigurne“, kompanija BH Telecom kao društveno-odgovorna kompanija, kontinuirano obezbjeđuje podršku brojnim organizacijama pa ovaj put želimo izdvojiti i pokazati i njihov društveno – odgovorni rad na drugim poljima:

BH Telecom donira milion KM za nabavku vakcina protiv korona virusa

Uprava BH Telecoma (20.03.2021.god) je donijela odluku i uputila inicijativu prema Nadzornom odboru kompanije da se, zbog trenutne epidemiološke situacije u našoj zemlji, iz ostvarene dobiti BH Telecoma izdvoji iznos od 1. miliona KM i usmjeri za nabavku vakcina protiv korona virusa.

„U trenucima pogoršane epidemiološke situacije kojoj svjedočimo, vakcine su trenutno od iznimne važnosti kako bismo se uspješno izborili sa pandemijom korona virusa. Uprava BH Telecoma je danas jednoglasno donijela odluku da se milion KM donira za nabavku vakcina i ovu inicijativu smo uputili prema Nadzornom odboru. Dalje aktivnosti oko realizacije ove donacije će se koordinirati sa Nadzornim odborom, Skupštinom Društva i predstavnicima Vlade FBiH. Smatramo da je neophodno da se svi maksimalno angažujemo kako bismo pomogli građanima u Bosni i Hercegovini i zajedno lakše prevazišli trenutnu situaciju“, izjavio je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.