Naslovnica Dobre priče AMFI i Habitat for Humanity: Domaćinstva moraju biti aktivno uključena u proces...

AMFI i Habitat for Humanity: Domaćinstva moraju biti aktivno uključena u proces energetske tranzicije 

Prvog dana Konferencije „Energetska tranzcija domaćinstava“ koju su organizirali Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI i Habitat for Humanity ukazano je na pravce i mogućnosti provođenja energetske tranzicije domaćinstava u našoj zemlji. Konferencija je dio projekta “Unapređenje pristupačnog stambenog mikrofinansiranja za podršku klimatskoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini” koju AMFI provodi zajedno sa Habitat for Humanity.

„Kroz ovu Konferenciju i cijeli projekat želimo staviti u fokus domaćinstva, jer je opći utisak da su nekako domaćinstva potisnuta iz javne diskusije o energetskoj tranziciji. Iako su domaćinstva najveći potrošači proizvedene energije u BiH. U odnosu na ukupnu proizvodnju, na potrošnju domaćinstava otpada oko 50 posto. Mikrokreditni sektor koji već ima značajno iskustvo u finansiranju projekata energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, može dati nemjerljiv doprinos energetskoj tranziciji domaćinstava u našoj zemlji i biti važan alat u ispunjavanju ciljeva iz „EU zelene agende“ u ovom segmentu“, kazala je Elma Zukić, predsjednica AMFI.  

Besim Nebiu, direktor za Centralnu i Istočnu Evropu Habitat for Humanity naglasio je da put u energetsku tranziciju ne može biti individualan. 

„Energetska tranzicija je proces koji uključuje sve segmente društva, od izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, regulatora, finansijera, akademske, lokalne zajednice do domaćinstava. Provedba energetske tranzicije bez učešća svih faktora je neodrživa. Bez uključivanja domaćinstava, bez pomaka u načinu na koji domaćinstva troše energiju, neće biti energetske tranzicije“, poručio je Nebiu.

Dženita Kičić, menadžer projekta Habitat for Humanity predstavila je informativno-edukativne materijale koji će pomoći domaćinstvima da shvate šta trebaju uraditi, jer je štednja energije direktno povezana sa štednjom novca, koji se umjesto za energiju može potrošiti u druge, korisnije svrhe. 

„Energetska tranzicija domaćinstava ima dva osnovna smjera, prvi su štednja i efikasno korištenje energije, a drugi smjer je vlasttia proizvodnja energije iz obnovljivih izvora“, poručila je Kičić. 

Nakon uvodnih obraćanja i predstavljanja informativno-edukativnih materijala održan je prvi panel o temi „Regulatorni okvir za podršku energetskoj tranziciji domaćinstava“. Panelisti su bili predstavnici ministarstava na državnom i regulativnom nivou u čijoj nadležnosti je provedba energetske tranzicije koji su predstavili postojeći regulatorni okvir i aktivnosti na donošenju nove zakonske regulative.  Istakntuta je potreba dorade legislative sa ciljem pojedostavljenja procedura kako bi se  proces energetske tranzicije domaćinstava učinio efikasnijim.

U okviru drugog panela govorilo se rizicima energetske tranzicije i projekata povezanih sa energijom, dok je treći panel predstavio postojeće modele finansiranja energetske tranzicije i projekata. Prvi dan Konferencije završen je vrlo zanimljivim izlaganjem o ekološkoj održivosti energetske tranzicije, kao vrlo bitnom elementu o kojemu se mora voditi računa u ovom procesu.