Naslovnica Posao Zašto investitori zaobilaze biznise mladih u BiH?

Zašto investitori zaobilaze biznise mladih u BiH?

Dok su mali biznisi i startupovi pokretači lokalnih ekonomija diljem svijeta, u Bosni i Hercegovini je broj ovakvih biznisa još uvijek znatno manji od evropskog ili svjetskog prosjeka. Samo 3% bh. populacije je uključeno u preduzetničke vode, a najčešće se upravo od mladih očekuje da dovedu do značajnijih promjena primjenom inovacija i tehnologije. Međutim kako bi mladi bili pokretači novog poduzetničkog talasa, potrebna je i izdašnija i sistematičnija podrška.

Fondacija 787, neprofitna organizacija koja od 2014. godine podržava mlade i žene u uspostavljanju i razvoju biznisa, jedan je od rijetkih aktera koji kontinuirano rade na direktnoj podršci u skladu sa svjetskim trendovima, ali i na zagovaranju promjena u ime preduzetnika i preduzetnica.

Tako je Fondacija 787 u oktobru 2020. uz podršku Američke ambasade u BiH počela sa implementacijom prvog Investment Readiness programa u BiH za preduzetnike/ce iz cijele BiH, a koji je nakon godinu dana finaliziran realizacijom i prvog Business Funding Foruma. Kroz navedeni program i sam Forum adresiran je jedan od najproblematičnijih i gorućih i izazova za biznise u BiH – a to je pristup finansijama.
Čak 60 mladih učesnika/ca Business Funding Foruma složilo se da su opcije finansiranja novih biznisa i startupova u BiH vrlo ograničene, te da je dosta izraženo neznanje aktera u ekosistemu o različitim potrebama finansiranja biznisa.

Kada je u pitanju podrška kroz grantove javnih institucija, zaključeno je da prije svega nedostaje kontinuiranost u njihovoj dodjeli, kao i diferencijacija kojem tipu biznisa se dodjeljuju i u kojoj fazi poslovanja.

Tako se prije svega očekuje povećanje razumijevanja razlike između startupa i svakog novog biznisa, kako u smislu finansiranja, tako i rezultata koje mogu ostvariti. Startupovi kao biznisi koji imaju znatno veći potencijal za brzi rast baziran na skalabilnom ekonomskom modelu, a obično na temelju neke inovacije i tehnologije, mogu u kratkom periodu steći milione kupaca, ostvariti značajan profit i zaposliti na stotine osoba.

“Kada jednostavno nema drugih izvora finansiranja, iznosi poput 5.000KM nisu značajni prosječnom startupu, kojem je za rast i skaliranje potrebno po nekoliko stotina hiljada KM ili čak i više”, istakla je suosnivačica startupa Vista Design x Viona iz Jajca, Amela Iskrić – Hadžić, dodatno objašnjavajući kako “Ovakvi i slični grantovi su dokaz nedovoljnog razumijevanja startup scene u javnim institucijama, gdje je potrebno uložiti vremena u edukaciju, zbog shvaćanja i razlikovanja potreba startupa i tradicionalnog biznisa.”

Osim toga, na Business Funding Forumu istaknuto je da se grantovi u sadašnjem obliku čak i ne vide kao preferirani i dominantan vid finansiranja, iako je dobro došao kao dopuna u ranoj fazi poslovanja tradicionalnih biznisa, posebno za skupine osoba otežanog društveno-ekonomskog položaja
Umjesto toga je, za veće efekte, potrebno urediti sistem tako da se omogući i povoljno rano kreditiranje, ali i još važnije od toga – alternativno finansiranje poput crowdfundinga i investiranje poslovnih anđela, te privatnih i javnih fondova. U ovom domenu u BiH trenutno nedostaje i zakonska regulativa, ali i sistemsko razmišljanje i razvoj.

„Često čujemo argument kako je BiH mala i da stoga ne možemo imati velika očekivanja. Poređenja radi, Latvija sa 1,9 miliona stanovnika ima preko 3000 aktivnih anđela investitora i 2 aktivna akceleratora sa dopunskim finansiranjem od preko 16 miliona EUR godišnje. Zato Fondacija 787 prije svega ima za cilj da uspostavi mrežu tzv. poslovnih anđela, odnosno investitora u lokalne biznise i startupove koji su inače prethodnici drugih oblika finansiranja. Osim toga lokalni poslovni anđeli također omogućavaju pristup poslovnim znanjima i kontaktima, koji mogu znatno olakšati biznisima izlazak na strana tržišta i ubrzan rast. Upravo u cilju izgradnje investitorske zajednice u BiH i regionu, Fondacija 787 i Sarajevo će u decembru biti domaćin prvog regionalnog Samita lokalnih investitora“, navela je Dajana Džindo, izvršna direktorica Fondacije 787.
BiH je jedina zemlja u Evropi koja još uvijek nema svoju mrežu poslovnih anđela, kao ni direktno prisustvo domaćih ili inostranih investicijskih fondova. Usvajanjem Zakona o alternativnom finansiranju kao što je to nedavno učinila Srbija bi se podstakli različiti vidovi ulaganja unutar zemlje, ali i dao pozitivan signal inostranim ulagačima.

Business Funding Forum i preduzetnički program “Investment Readiness” realizovani su uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).