Naslovnica Dobre priče Uskoro prva autobuska stanica od reciklirane plastike u Sarajevu

Uskoro prva autobuska stanica od reciklirane plastike u Sarajevu

U okviru manifestacije „Festival u Centru“, UNDP u BiH, Općina Centar Sarajevo i Sarajevo Film Festival pozivaju građane i građanke na odvojeno odlaganje plastične ambalaže u Radićevoj ulici, koja će biti upotrijebljena za izradu autobuske stanice u Općini Centar Sarajevo.

Plastični otpad predstavlja jednu od najvećih prijetnji za zdravlje ljudi i prirodu. Procjenjuje se da su domaćinstava, proizvodne/uslužne djelatnosti i javne komunalne usluge u BiH proizveli oko 150.000 tona plastičnog otpada tokom 2018. godine. Manje od 2% ovog otpada se reciklira dok 98% završi na kontrolisanim, nekontrolisanim i ilegalnim odlagalištima u BiH jer sistem primarne i sekundarne selekcije ambalažnog otpada nije uspostavljen u većini općina/gradova, te nedostaju kapaciteti za reciklažu različitih ambalažnih materijala.

Rješavanje problema plastičnog otpada podrazumijeva učešće vlada, javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i cijelog društva. Jedan od projekata u okviru inicijative „Gradovi budućnosti – Sarajevo“, koji provodi „normal arhitektura“, predviđa kreiranje i 3D štampu prve autobuske stanice u Bosni i Hercegovini od reciklirane plastike. Za izradu stanice potrebno je prikupiti više od 1,5 tona plastike – a prvi korak u tom pravcu je postavljanje posebnih kontejnera za plastičnu ambalažu u Radićevoj ulici tokom trajanja kulturno-kreativne manifestacije „Festival u Centru“, od 13. do 20. augusta 2021.

Pozivamo sve posjetioce manifestacije da svoju otpadnu plastičnu ambalažu usmjere za kreiranje nove vrijednosti i ispravno je odlože u za to predviđene kontejnere u Radićevoj ulici.

Inicijativu „Gradovi budućnosti“ provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Gradom Sarajevo i Općinom Centar Sarajevo.