Naslovnica Posao U Zenici održana 20. redovna godišnja Skupština Udruženja poslodavaca FBiH

U Zenici održana 20. redovna godišnja Skupština Udruženja poslodavaca FBiH

U Zenici je pod predsjedavanjem Borisa Kamšigovskog održana 20. redovna godišnja Skupština Udruženja poslodavaca FBiH na kojoj su razmatrani izvještaji o radu UPFBiH i predstavnika Udruženja u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH, kao i finansijski izvještaj za proteklu godinu i finansijski plan za tekuću godinu koje su prisutnim delegatima prezentirali predsjednik Upravnog odbora UPFBiH Adnan Smailbegović i direktor UPFBiH Mario Nenadić.

Samoj sjednici Skupštine prisustvovali su najviši zvaničnici izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa, predstavnici sindikata i partnerskih organizacija Udruženja, od predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare i potpredsjednika Refika Lende, potpredsjednici oba Doma Parlamenta FBiH, premijera Vlade FBiH Fadila Novalića, do ministara u aktuelnoj Vladi Veska Drljače, Amira Zukića i Zlatana Mujanovića, predstavnika sindikata Samira Kurtovića, predsjednika ESV Edhema Bibera, kao i drugih predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i privrednika.

Predsjednik Skuštine Boris Kamšigovski je otvarajući sjednicu istakao zadovoljstvo činjenicom da je Udruženje poslodavaca FBiH jedno od rijetkih nevladinih organizacija koje na svojoj redovnoj sjednici okuplja najviše predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, sindikata i poslodavaca.

Govoreći o radu Udruženja u prethodnoj godini, predsjednik Adnan Smailbegović je apostrofirao nekoliko značajnih rezultata koje je Udruženje realiziralo.

„Radili smo puno na nekoliko smjerova, no, izdvojio bih najvažnije: potpisano je sedam kolektivnih ugovore koji su odnose na dvije trećine radnika u realnom sektoru, pripremljen Zakon o zdravstvenom osiguranju, usaglašeno pitanje cijene električne energije, usaglasili procedure za olakšan izvoz, uputili u proceduru Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, za koje očekujemo da već na idućoj sjednici budu na dnevnom redu Parlamenta Federacije BiH,“ kazao je Smailbegović delegatima.

Podsjetio je i na ozbiljan rad Udruženja na dokumentu „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ koji su poslodavci u izravnim susretima predstavili političkim partijama u FBiH.

Smailbegović je zahvalio prisutnim gostima iz sindikata na ostvarenom višem nivou saradnje, naglasivši da su i poslodavci i sindikati shvatili da imaju puno zajedničkih interesa, te da ih samo zajednički rad sa vlastima kroz ekonomsko-socijalni dijalog može dovesti do cilja.

„Stvorila se jedna dobra sinergija koja je potrebna za kvalitetnu promjenu i tako smo na Ekonomsko-socijalnom vijeću došli do granskih ugovora, minimalne plaće, usaglašenog zakona o doprinosima i dohotku. Brojčano smo jači za 25 novih članica, koje su prepoznale značaj i snagu Udruženja, a cilj nam je u ovoj godini raditi na liberalizaciji tržišta rada, što će doprinijeti poboljšanju položaja radnika u FBiH i liberalizaciji uvoza radne snage tamo gdje je to potrebno,“ rekao je Smailbegović čiji su izvještaj o radu i plan za tekuću godinu delagati jednoglasno usvojili.

Direktor Udruženja Mario Nenadić je prezentirao finansijski izvještaj o radu za 2022. godinu i finansijski plan za 2023. godinu  koje su delegati i usvojili u u predloženom obliku. Finansijski pokazatelji za ovu godinu bi, prema riječima Nenadića, trebali biti unaprijeđeni s obzirom na porast broja članica, kao i projekte koje u saradnji sa različitim međunarodnim organizacijama realizira Udruženje poslodavaca. 

Skuština je na prijedlog Upravnog odbora, razriješila dužnosti dosadašnjeg člana UO UPFBiH Predraga Čovića zbog njegovog imenovanja za premijera Zapadnohercegovačkog kantona i imenovala za novog člana Tomislava Vrdoljaka, direktora Livno-puteva. Skupština se održala u duhu poslovne saradnje, povjerenja među partnerima iz vlasti, poslodavaca i sindikata uz jasne poruke poslodavaca da su potrebni dodatni zajednički napori na poboljšanju poslovnog okruženja, izmjenama propisa, smanjenju opterećenja poslodavaca u pogledu fiskalnih i parafiskalnih nameta, osiguranju uslova za razvoj, a time i zadržavanje radne snage u BiH i poboljšanju uslova za njihov rad.