Naslovnica Dobre priče TOURISMED PLUS – model razvoja i popularizacije ribolovnog turizma na Mediteranu

TOURISMED PLUS – model razvoja i popularizacije ribolovnog turizma na Mediteranu

Općina Neum jedno od područja implementacije poslovnog modela.

Projekt TOURISMED (do sada) je pokazao je da je ribolovni turizam, uz ostalo, predstavlja i zajednički izazov Interreg MED programa pri pronalasku novih rješenja za prijetnje povezane s iscrpljivanjem morskih resursa i padom prinosa u sektoru obrtničkog ribolova. Također, jasno je uočen i problem, često loše usklađenosti propisa, koji se odnose na ribolovni turizam i stvarnog stanja na terenu. U tom kontekstu, TOURISMED MED PLUS ima za cilj kapitalizirati i razviti ribolovni turizam. Poslovni model (BM) predložen TOURISMED projektom predstavljat će teorijsku osnovu i polaznu točku pri stvaranju nacrta politika za ribolovni turizam i olakšavanje razvoja ribarstva na područiju regije Molis, te općina Ulcinj i Neum (novouključenih projektnih partnera).

Partnerstvo čine tri davatelja dobrih praksi u ovoj oblasti (Fundación Valenciaport, PRISM i PETRA PATRIMONIA CORSICA) koji će učinkovito i precizno prenijeti Tourismed poslovni model, te tri odabrana primatelja i područja implementacije spomenutog modela (Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, općina Ulcinj i Općina Neum) koji predstavljaju tijela javne uprave koja imaju izravan utjecaj na kreiranje regionalnih i lokalnih politika, ali prije svega, riječ je o tri područja s izrazitim potencijalom za razvoj ribolovnog turizma.

Osim toga, pet pridruženih partnera igrat će ključnu ulogu u širenju poslovnog modela i u potpori kreatora lokalne politike za ribolovni turizam. To su: regija Molise, općina Fossacesia, Agencija za turizam Korzika, Agencija za strategiju turizma Balearskih otoka i Mediteranska udruga za ribolovni turizam.
TOURISMED MED PLUS će promicati reformu politike na temelju, ranije spomenutog TOURISMED poslovnog modela.

Ovakav pristup trebao bi polučiti sljedeće rezultate:
– Prijedlozi izmjena zakona i politika na teritorijima provođenja projekta , s ciljem preformuliranja i unapređenja politika koje se odnose na ribolovni turizam
– Memorandum o razumijevanju (MoR) s kreatorima politike na teritorijima prijema.
– Izgradnja kapaciteta kreatora politike za implementaciju TOURISMED modela u lokalne/regionalne politike
– Dosljedna politika upravljanja u ribolovnom turizmu.

WEB STRANICA:
https://tourismed.interreg-med.eu/