Naslovnica Posao Svjetski dan poduzetnica: Konferencija “Osnažene žene za snažne zajednice” Kiseljak 2021.

Svjetski dan poduzetnica: Konferencija “Osnažene žene za snažne zajednice” Kiseljak 2021.

Povodom Svjetskog dana poduzetnica, koji se obilježava 19. novembara, Udruženje poslovnih žena u BiH, organizovalo je konferenciju “Osnažene žene za snažne zajednice” Kiseljak 2021.

Danas je održana radionica posvećena predsjednicama Klubova za podršku poduzetništva žena u BiH. Cilj radionice, bio je da se ojačaju njihove vještine koje se odnose na strateško planiranje i izrade budžeta.
Tokom dvije radionice u trajanju od po dva sata, predavanja su vodile Vikica Šunjić i Džeraldina Miličević. Prvi dio, ticao se upoznavanja predstavnica Klubova sa pravnim okvirom koji reguliše razvojno planiranje i upravljanje razvojem, načinima koji su u svim tim procesima i principima ravnopravnosti spolova postali obavezujući za sve nivoe vlasti i FBiH te njihovo uvezivanje sa budžetskim procesima. 

Drugi dio bio je rezervisan za “osvjetljenu” problematiku sa aspekta nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Doneseni su i zaključci koji će biti prezentovani sutra, drugog dana konferencije i to svim predstavnicima vlasti, od nižeg/lokalnog, preko srednjeg/kantonalnog do višeg/federalnog nivoa.

Nakon predavanja, iznešenih podataka i analiza, uslijedila je još jedna radionica “Šta Vaš rođendan kaže o Vama”, koju je vodila Tina Hočevar.

Ovaj dan pun edukativnog sadržaja, podataka i pitanja na koja sutra očekujemo odgovore od strane nadležnih, uspješno je priveden kraju uz lijepo druženje prisutnih na zajedničkoj večeri u Hotelu Bank.