Naslovnica Posao Sparkasse Banka partner projekta unapređenja digitalnih znanja žena i poduzetnica

Sparkasse Banka partner projekta unapređenja digitalnih znanja žena i poduzetnica

Projekat „Naša učionica“ u organizaciji MI BOSPO

Sparkasse banka je jedan od partnera projekta Naša učionica za unapređenje digitalne pismenosti žena i malih poduzetnica, a koji provodi mikrokreditna organizacija MI-BOSPO uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE), Ekonomskog Fakulteta Univerziteta Tuzla i Womens World Banking (WWB). Projekat ima za cilj ohrabriti žene da koriste mogućnosti koje pružaju nove tehnologije kako bi olakšale svoje poslovne aktivnosti i lakše rješavale porodične finansijske obaveze.

Projektom je obuhvaćeno najmanje 100 žena, korisnica kredita za poslovne aktivnosti i unapređenje životnih uslova, za koje su u deset gradova širom BiH organizirane edukacije iz oblasti digitalne pismenosti, kao vid podrške njihovom osnaživanju i doprinos njihovom razvoju u poslovnom i ličnom smislu.

Predstavljanje mogućnosti i prednosti koje donosi korištenje internet aplikacija za prenos novca, plaćanje računa i ostale mogućnosti koje pružaju nove tehnologije i usluge nastale kao posljedica digitalizacije finansijskih tokova, samo su neke od tema o kojima je bilo govora na pomenutim radionicama i za koje su, između ostalih, bili zaduženi predstavnici Sparkasse banke.

Svjesna njegovog potencijala i doprinosa za privredni rast, razvoj i zapošljavanje, podrška projektu Naša učionica je još jedna u nizu aktivnosti Banke koja za cilj ima stvaranje poticajnog i boljeg okruženja za razvoj ženskog poduzetništva.