Naslovnica Posao Poziv za prijavu na program edukacije „Akademija ženskog poduzetništva“

Poziv za prijavu na program edukacije „Akademija ženskog poduzetništva“

Privredna komora Unsko-sanskog kantona poziva sve zainteresovane žene poduzetnice, zaposlenice i vlasnice firmi da se prijave za program edukacije pod nazivom „Akademija ženskog poduzetništva“.

Program je podržan od strane Ministarstva privrede USK, Grada Bihaća i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Obuka je namijenjena već zaposlenim ženama i vlasnicama firmi, koje koje žele da napreduju na ličnom i poslovnom planu.

Projektom je predviđeno da „Akademija ženskog poduzetništva“ tokom perioda od 4 mjeseca, sa posebno osmišljenim programom edukacije za top menadžment, educira 15 žena kako bi se unaprijedile njihove liderske i menadžerske sposobnosti.

Cilj obuke je osnažiti žene preduzetnice, naučiti iste stilovima liderstva, unaprijediti znanja iz oblasti komunikacija, prezentacije, rukovođenja i strateškog upravljanja.

Učešće u programu je besplatno.

Ukolko se želite prijaviti, molimo Vas da popunite Prijavu u prilogu i pošaljete je putem maila na [email protected]. Prijave su otvorene do petka, 08. 10. 2021. godine.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na sljedeće kontakte:

Sanela Sabljaković / 037 316 352

PRIJAVA

Organizatori će nastojati da se termini edukacije prilagode polaznicama.

Edukacija će se  izvoditi po sljedećim modulima i temama:

  1. Upravljanje procesima (Osnove poslovnih procesa, metodologijama upravljanja i unaprijeđenja poslovnih procesa, efikasni pristup unaprijeđenju poslovnih procesa primjenom jednostavne metode i primjerima poslovnog slučaja.)
  2. Upravljanje projektima (Različite metodologije realizacije projekta kao sto su Waterfall, Scram, Agile metodologije, osnove projektnog menadžmenta kroz faze iniciranja, planiranje i realizacije projekata)
  3. Budžetiranje, upravljanje likvidnošću i investicijama (Budžet, izrada i analiza investicionog plana, Cash Flow plan, finansiranje, izračunavanje cijene koštanja, efikasno upravljanje troškovima)
  4. Digitalni marketing (Izrada strategije DM, izrada reklama i sadržaja, Googl, Facebook, Instagram, Linkedin i Youtube oglašavanje, targetiranje, analiza, praćenje i optimiziranje kampanja, e-mail marketing, Googl analitike)
  5. Soft Management (Upravljanje ljudima, upravljanje vremenom, upravljanje pregovorima, motivacija, upravljanje konfliktima)
  6. Efikasna i uspješna prodaja (Prodajna funkcija i prodajni posao, prodajni proces i faze prodaje, osobine uspješnog prodavača, direktni marketing i prodaja)
  7. Poslovno pregovaranje / uvjeravanje (Vrste i faze pregovaranja, tipovi pregovarača, uspješno poslovno pregovaranje, upravljanje konfliktima, savjeti za bolje pregovaranje)
  8. Upravljanje rizicima poslovanja (Poznavanje vrsta rizika, Strategija upravljanja rizicima, identifikacija i kvantifikacija rizičnih područja u poslovanju, proces upravljanja rizicima)