Naslovnica Dobre priče Partnerstvo za zdravlje – Donacija zaštitne opreme i testova na COVID-19 zdravstvenim...

Partnerstvo za zdravlje – Donacija zaštitne opreme i testova na COVID-19 zdravstvenim radnicima u Sarajevu, Bijeljini i Mostaru

Udruženje Partnerstvo za zdravlje u suradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama uručiće donaciju testova za testiranje na COVID-19 i zaštitnu opremu zdravstvenim radnicima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, JZU Bolnici „Sveti vračevi“ u Bijeljini i Sveučilišnom kliničkom centru u Mostaru

U petak 22. januara 2021. godine u sklopu regionalnog SoS projekta, koji finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF), Udruženje Partnerstvo za zdravlje u suradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama uručiće donaciju testova za testiranje na COVID-19 i zaštitnu opremu zdravstvenim radnicima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, JZU Bolnici „Sveti vračevi“ u Bijeljini i Sveučilišnom kliničkom centru u Mostaru.

Donacija obuhvata testove na COVID-19, pandemijske komplete (zaštitno odijelo, maska, rukavice), dezinficijense i bakticide, te beskontaktne termometre.

Ova donacija je sastavni dio projekta podrške zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini u odgovoru na pandemiju COVID-19. Projekat je razvilo Partnerstvo za zdravlje/Partnerships in Health, uz podršku relevantnih ministarstava zdravstva (Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske) i odjela za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

„Projekat nam omogućava donaciju testova i zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama u tri grada u Bosni i Hercegovini, koji su potpisnici „Pariške deklaracije“ i sa kojima smo surađivali u pripremi projekta, a kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na nesebičnoj i vrijednoj podršci“ – navode iz Partnerstva za zdravlje.

Pored navedenih aktivnosti Udruženje Partnerstvo za zdravlje je pokrenulo izgradnju web platforme za zdravstvene profesionalce angažirane u borbi protiv COVID-19. Na ovoj platofrmi moći će se dobiti stručni savjeti od kompetentnih epidemiologa, infektologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema. Početak rada platforme planiran je u februaru 2021. godine.

Udruženje Partnerstvo za zdravlje takođe održava web stranicu www.hivtestiranjebih.comkao doprinos prevenciji širenja HIV-a u Bosni i Hercegovini. Na web stranici mogu se dobiti informacije o centrima za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje u Bosni i Hercegovini, informacije o procesu testiranja, savjetovanju prije i nakon testiranja, kao i osnovne činjenice o HIV-u i AIDS-u.

O udruženju Partnerstvo za Zdravlje

Partnerstvo za zdravlje je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, posvećena razvoju znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja esencijalnih zdravstvenih usluga.

Partnerstvo za zdravlje već dugi niz godina radi na programima podrške zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini, te je cijenjen partner relevantnih ministarstava zdravstva i zdravstvenih ustanova širom zemlje, koji su nam također dali podršku u pripremi i razvoju projekta.

Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama. Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan  pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje.

Više informacija o našem Udruženju možete naći na web stranici www.aph.ba.