Naslovnica Noviteti Osnovana je Asocijacija za internet trgovinu “eComm”

Osnovana je Asocijacija za internet trgovinu “eComm”

Osnovana je Asocijacija za internet trgovinu “eComm” koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine. Osnivači “eComm” Asocijacije: OLX BiH, Lilium Digital, Association Arbitri i Bit Alijansa, ističu da je ovo važan iskorak u razvoju online tržišta u BiH.

Podršku osnivanju asocijacije pružio je MarketMakers projekat koji je 2019. godine pokrenuo inicijativu za razvoj e-commerce-a u BIH u kojoj je pored osnivača učestvovalo još 10 kompanija, te u okviru koje je podržano kreiranje 35 e-trgovina kao i izrada poslovnog plana Asocijacije “eComm” u BiH.

BiH je jedina zemlja u regiji koja do sada nije imala aktivnu Asocijaciju za razvoj e-trgovine koja kontinutirano raditi na stvaranju povoljnog i pozitivnog okruženja za razvoj e-tržišta, te približava zemlju globalnim trendovima. Shodno tome, Asocijacija je osnovana da promoviše sigurnu internet trgovinu u BIH, da doprinese unaprijeđenju zakonodavne legislative u ovoj oblasti, te aktivno radi na edukaciji svih čimbenika u procesu e-trgovine, od trgovaca do potrošača. Asocijacija će biti glavni zagovarač razvoja e-trgovine, te planira širiti partnerstva kako sa privatnim tako i sa javnim sektorom.
Više informacija o samoj Asocijaciji, članstvu, te benefitima učlanjenja možete pronaći na https://e-commerce.ba/.
MarketMakers projekat je podržan od Vlade Švicarske, a implementira ga konzorcij Helvetas i Kolektiv (Mojposao.ba). Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini