Naslovnica Posao Održan Business Angel Summit 2022: mjesto okupljanja poslovnih anđela

Održan Business Angel Summit 2022: mjesto okupljanja poslovnih anđela

Proteklog vikenda, po prvi put ikada u našoj zemlji, Sarajevo je bilo domaćin Business Angel Summit-a, događaja od velike važnosti za bh. ekonomiju i mjesto okupljanja investitora i važnih razgovora o investicijama za startup ekosistem naše zemlje.

Podrškom više od 35 poslovnih anđela, i sveukupno 70 bosanskohercegovačkih i internacionalnih gostiju, tokom BAS 2022 aktivnosti 4. i 5. februara 2022. godine, zvanično je najavljeno formiranje mreže poslovnih anđela, skupa posebne vrste investitora, koji pored novčanih resursa u ranoj fazi poslovanja, u startup kompanije ulažu i svoje vrijeme i znanje, kako bi im pomogli da porastu i prošire svoje poslovanje.

Ovaj događaj je održan na inicijativu bh. nevladine organizacije Fondacije 787, koja već punih osam godina, uspješno blisko sarađuje s preduzetnicima/ama i osnivačima/cama startup-a iz cijele BiH, s ciljem razvoja njihovih biznisa i inovativnih ideja, ali i unaprjeđenja poslovanja na inostranom tržištu. Fondacija 787 kroz svoj rad za cilj ima i zagovaranje dobrih praksi, kao i predlaganje niza aktivnosti i procesa kako bi se stvorila što uspješnija, i za poslovanje, pogodnija klima u preduzetničkom ekosistemu u BiH. Jedna od naročito važnih oblasti za unaprjeđenje poslovanja preduzetnika/ca u BiH jeste i osiguravanje prilika za finansijsku podršku za njihove biznise, inovacije i poslovne ideje, te se iz tog razloga podrška upravo poslovnih anđela smatra jednim od ključnih za njihov napredak i poduzimanje novih hrabrih poslovnih poduhvata.

Dajana Džindo, direktorica Fondacije 787

„BiH je do sada bila jedina zemlja u Evropi koja nije imala mrežu poslovnih anđela i koja nije imala aktivan mehanizam za rano rizično ulaganje u biznise. Izuzetno smo sretni da je naša inicijativa imala odličan odaziv i da je do sada već 30 domaćih investitora izrazilo interes da investira preko 2 miliona KM tokom 2022. godine. Najveći interes vlada za ulaganje u tehnološke startapove, te standardna MSP koja imaju prostor za evropsku i svjetsku ekspanziju.“, izjavila je Dajana Džindo, izvršna direktorica Fondacije 787.

Fondacija 787 je u realizaciji BAS 2022 i u inicijativi pokretanja zajednice anđela, imala podršku jednog od najvećih razvojnih fondova u svijetu – Evropskog Fonda za Jugostično Evropu (EFSE), kao i podršku Evropske Unije, koji su prepoznali važnost jednog ovakvog koraka naprijed za razvoj ekonomije naše zemlje. EFSE kroz svoju inicijativu EFSE Poduzetnička Akademija podržava razvoj poduzetničkih ekosistema u regiji.

Mejra Juzbašić-Bajgorić, regionalna direktorica Finance in Motion, Evropski Fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE) je istakla: “Zadovoljstvo nam je sto smo pokretači ovog projekta obzirom na važnost poslovnih anđela u izgradnji poduzetničkog ekosistema. Pokazalo se da je regionalna saradnja i prenos iskustva i znanja o investiranju u startup poduzetnike jako bitna za izgradnju alternativnih načina pristupa finansiranju. Pored investiranja, biznis anđeli ulažu i svoje vrijeme i ekspertizu te omogućavaju pristup svojoj mreži i kontaktima, te na taj način pomažu zdrav i uspješan rast i razvoj biznisa.”

Pored Fondacije 787 i EFSE Fonda, u implementaciju ovog događaja su bili uključeni kanadski akcelerator Spring koji također okuplja svoju mrežu anđela, zatim Startup Wise Guys vodeći evropski B2B akcelerator i investicijski fond, te niz mreža anđela i organizacija iz regiona (Seavus, Poduzetnički centar Zagorsko-Krapinske Županije, Destil Albanija, Inovacioni Centar Kosovo, Keiretsu Forum SEE, Intera TP Mostar, Digitalna Inicijativa Srbija, Digital Den Crna Gora, CEED Makedonija). Svi navedeni partneri su tokom BAS 2022 potvrdili i formiranje zajednice poslovnih anđela zemalja Zapadnog Balkana kako bi se omogućilo prekogranično ulaganje, te zajednički nastup u privlačenju značajnijih međunarodnih fondova.

Nakon BAS 2022 uslijedit će formalizacija Mreže poslovnih anđela BiH (BHBAN), koja će osim facilitacije Fondacije 787, imati podršku međunarodnih partnera, i koja će aktivno tražiti prilike za ulaganja u biznise iz BiH. Shodno tome, smatra se da će novoformirana mreža direktno utjecati na veću vidljivost i dostupnost kvalitetnim bh. startapovima kojima je potreban pristup finansijama, uz interesovanje lokalnih i regionalnih anđela koji bi iste željeli finansijski podržati. Ukoliko potencijalni anđeo ili bh. startup želi da dobije više informacija o navedenoj inicijativi, može se direktno javiti na [email protected]. Posebne zahvale i sponzorima događaja BH Telecomu, Općini Centar Sarajevo i UNDP BIH, koji su svojom podrškom doprinijeli implementaciji samog događaja.