Naslovnica Dobre priče Obnovljeni informativni panoi kod podzemnih kontejnera u Sarajevu

Obnovljeni informativni panoi kod podzemnih kontejnera u Sarajevu

Ekopak je na svih pet lokacija u Sarajevu, na kojima je instalirao podzemne kontejnere, obnovio informativne panoe za građane. Informativni panoi služe stanovnicima naselja, koji koriste podzemne kontejnere,  da se informiraju i educiraju o ispravnom odlaganju ambalažnog otpada.

Tako su informativni panoi u ulici Kaptol u Općini Centar, ulicama Trg Heroja u Hrasnom i Džemala Bijedića na Čengić Vili u Općini Novo Sarajevo, te ulicama Samira Ćatovića Kobre i Bjelašnička u Općini Ilidža, detaljno očišćeni, postavljeni su novi plakati i zaštita od ptica.

Edukativni panoi su izuzetno značajni na ovakvim lokalitetima i stoga Ekopak vodi računa o njihovom održavanju, a građane ovih naselja pozivamo da koriste podzemne kontejnere, odlažu ambalažni otpad u skladu sa instrukcijama sa panoa i tako daju svoj doprinos reciklaži i zaštiti okoliša.