Naslovnica Dobre priče Nastavlja se tranformacija KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja”

Nastavlja se tranformacija KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja”

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, zajedno sa svojim partnerima Organizacijom “Hope and Homes for Children” u BiH, KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” i JU ”Kantonalni centar za socijalni rad”, od 2014. godine realizira aktivnosti na transformaciji Kantonalne javne ustanove “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” u ustanovu socijalne zaštite koja će pružati usluge podrške pravima djece i mladih da odrastaju u porodici zajedno sa svojim partnerima.

Obzirom da predstavništvo “Hope and Homes for Children” u BiH završava sa svim projektnim aktivnostima zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, kao i da će zvanično gašenje organizacije biti 28. februara 2022. godine, jučer je u kabinetu ministrice za rad, socijalnu politiklu, raseljena lica i izbjeglice Ivane Prvulović održan posljednji sastanak Tima za transformaciju spomenute javne istanove.

Sastanku su prisustvovali: direktor KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tarik Smailbegović, šefica Stručne službe Doma Larisa Mahmutović, direktorica Organizacije “Hope and Homes for Children” u BiH Anisija Radenković, koordinatorica multidisciplinarnog tima ove organizacije Jasmina Zulfikarpašić, šef Službe za hraniteljstvo Kantonalnog centra Enes Šabić, te stručna savjetnica u Ministarstvu Smaragda Lučkin.

Ministrica Prvulović i predstavnici svih navedenih institucija su, prije svega, istakli zadovoljstvo ostvarenom kvalitetnom saradnjom koja je rezultirala realizacijom konkretnih i značajnih aktivnosti na transformaciji “Doma za djecu bez roditeljskog staranja”, a što je posebno bilo izraženo u 2021. godini.

Na sastanku je također od strane svih partnera iskazana zahvalnost Organizaciji “Hope and Homes for Children” za nemjerljiv značaj koji su imali u svim aspektima ovog procesa.

Obzirom da će se proces transformacije Doma nastaviti i u narednom periodu, istaknuto je da će Organizacija “Hope and Homes for Children” u BiH nedostajati kao partner sa svojom inicijativom, ekspertizom i konkretnom podrškom u nastavku procesa.

Predstavnice ove međunarodne organizacije su naglasile da su zadovoljne relizovanim aktivnostima, te da vjeruju da će proces transformacije Doma i u narednom periodu imati pozitivne rezultate.

U konačnici je istaknuta opredjeljenost resornog ministarstva, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i JU “Kantonalni centar za socijalni rad” za nastavak aktivnosti na transformaciji Doma koji će ostati prioritet svih relevantnih subjekata socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, a sve u cilju najbolje zaštite za djecu bez roditeljskog staranja i porodica u riziku od razdvajanja.