Naslovnica Lifestyle Međunarodni dan djeteta: Prava djece nemaju rok trajanja

Međunarodni dan djeteta: Prava djece nemaju rok trajanja

Pixabay/ddimitrova

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20.10, jer je na taj datum 1989. godine potpisana Konvencija o pravima djeteta što čini najšire prihvaćen međunarodni sporazum na svijetu sa ciljem da se djeci osigura sve što im je potrebno za rast i razvoj i da je to odgovornost odraslih – roditelja, skrbnika, medija, donositelja odluka, stručnjaka i vlada.

Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu njegu, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može.

Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.

Na Međunarodni dan djeteta prisjetimo se i osnovnih dječijih prava:
• Pravo na preživljavanje
• Pravo na zdravstvenu zaštitu i brigu
• Pravo na podršku za djecu s teškoćama u razvoju
• Pravo na podršku za djecu u siromaštvu
• Pravo na porodičnu zaštitu i brigu
• Pravo na mišljenje i izražavanje, učestvovanje u donošenju odluka koje se tiču djece
• Pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja
• Pravo da zna ko su mu roditelji,
• Pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi,
• Pravo na obrazovanje u skladu sa svojim sposobnostima i željama.

Pobrinimo se svi da širimo svijesto o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
Međunarodni dan djeteta osmišljen je upravo da promoviše međusobnu interakciju i razumijevanje među djecom i dobrobit djece u čitavom svijetu.