Naslovnica Dobre priče LOKALNE FONDACIJE U NАŠIM KRAJEVIMA

LOKALNE FONDACIJE U NАŠIM KRAJEVIMA

Početkom decembra 2020. godine pokrenut je program i konkurs „FONDACIJA NAŠEG KRAJA – ZAJEDNICA SE PITA!”, sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija širom Bosne i Hercegovine. Konkurs je osmišljen kao inkubator za lokalne fondacije, koji će pružiti informacije, mentorstvo, poznanstva, a nakon samostalno prikupljenog prvog fonda od 15.000 eura, duplirati tu sumu i tako obezbijediti podlogu za dugoročnu podršku inicijativama jednog kraja.

Lokalne fondacije, ti svojevrsni pokretači promjena u jednoj zajednici, uveliko rastu širom svijeta, no već nekoliko godina ne moramo ići daleko da bismo pronašli primjere dobre prakse. Kako one mobilišu, inspirišu i osnažuju lokalnu zajednicu da poboljša svoje neposredno okruženje možemo vidjeti već u komšiluku, u Srbiji. Ovo je kratka priča o jednoj lokalnoj fondaciji i tome šta sve može da učini mala grupa odlučnih pojedinaca, baš na ovom podneblju na kom se često čini da „ništa ne može“.

PIONIRI PROMJENA

Fondacija mladih Obrenovca je jedna od prvih lokalnih fondacija u SrbijiOsnovala ju je grupa mladih aktivista u junu 2014. godine sa velikom željom da se Obrenovac što prije oporavi od posljedica poplava. U tom trenutku, fokus Fondacije bio je na pokretanju volonterskih akcija čišćenja objekata i javnih površina, obezbjeđivanju humanitarne pomoći i organizovanju različitih javnih događaja kako bi se život ljudi što prije vratio u redovne tokove. Samo nekoliko mjeseci nakon osnivanja, postali su velika mreža volontera i aktivista i povezali se sa partnerskim organizacijama širom Srbije i Evrope.

Od tada je prošlo više od šest godina, a oni su nastavili da podržavaju inicijative sugrađana za rješavanje najraznovrsnijih lokalnih pitanja. Spisak uspjeha je poduži: od poboljšanja infrastrukture i javnih prostora (renoviranje seoske škole, uređenje parkova i sportskih terena u cijelom okrugu) i rješavanja pitanja životne sredine (poput inicijative sadnje drveća za zeleniji Obrenovac), do podrške ranjivijim sugrađanima (kroz sportske turnire za mlade sa invaliditetom, postavke betonskih šahovskih tabli za starije građane, kursa samoodbrane za djevojčice) i organizacije kulturnih i sportskih sadržaja (kroz podršku dramskim grupama, zanatskim radionicama, turniru „Igre bez granica“, filmskom karavanu).

Čitajući ovu listu, treba imati na umu da Fondacija mladih Obrenovca, kao i lokalne fondacije generalno, ne dolazi sama do ideja niti ih sama sprovodi u djelo. Ona spaja ljude koji imaju ideje sa onima koji imaju sredstva da ih sprovedu u djelo, pritom i jedne i druge pronalazeći na lokalu – u Obrenovcu. Dakle, objavljuje konkurs posvećen idejama za poboljšanje okruženja, a potom od pojedinaca i preduzeća iz tog kraja pribavlja sredstva za podršku pobjedničkim idejama. Ovo je važno upravo zato što se entuzijazam i odgovornost ne svodi na nekolicinu ljudi, već se širi kroz razne grupe i razne dijelove istog kraja.

Zato i ne čudi što na pitanje o najvećem dosadašnjem uspjehu, osnivači ove Fondacije odgovaraju da on ne leži u nekom pojedinačnom projektu, mada je bilo vrlo značajnih, već u činjenici da su uspjeli da pokrenu ljude tog kraja, ujedine ih i podstaknu da ne čekaju na „višu silu“, već da sami mijenjaju svoju zajednicu na bolje.

Koliko lokalna fondacija može da izgradi povjerenje i osnaži jednu zajednicu, vidi se i na primjeru renoviranja seoske škole u Stublinama, selu nadomak Obrenovca. Osnovna škola stara preko sto godina, i dodatno urušena kobnim poplavama, odavno je čekala renoviranje. Na inicijativu mještana i mjesne zajednice, Fondacija je počela prikupljati novac od preduzetnika, kompanija i pojedinaca. Od ukupno 33 donatora pokazalo se da je zapravo većina nekada pohađala tu školu i stoga osjetila potrebu da zajednici vrati ono što je od nje dobila i da isto to osigura za buduće generacije. Osim renovirane zgrade, sređene fasade, ojačane konstrukcije i bijelih zidova i prikupljenih preko 7.000 eura za ove potrebe, ovaj projekat je za sobom ostavio i podsjetnik na to da upravo u duhu zajedništva leži klica za sve promjene na lokalu.

NOVE SNAGE

Uporedo sa Fondacijom za mlade Obrenovca, u Srbiji djeluju još dvije lokalne fondacije, ali to nije sve. Pored Fondacije Front iz Novog Pazara koja okuplja mlade iz tog grada i podržava njihove inicijative i Fondacije Iskorak iz Zaječara koja je također prisutna u zajednici dugi niz godina, u Srbiji će uskoro biti osnovane još četiri lokalne fondacije.

Zahvaljujući konkursu Trag fondacije i programu Fondacija našeg kraja, u prvoj polovini 2020. godine izabrane su četiri inicijativne grupe u Šapcu, Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, koje uveliko rade na osnivanju lokalnih fondacija u svojoj zajednici. Ovaj program odnedavno je otvoren i u Bosni i Hercegovini. O čemu je riječ?

ZAJEDNICA SE PITA

Početkom decembra 2020. godine pokrenut je program i konkurs „FONDACIJA NAŠEG KRAJA – ZAJEDNICA SE PITA!”, sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija širom Bosne i Hercegovine. Konkurs je osmišljen kao inkubator za lokalne fondacije, koji će pružiti informacije, mentorstvo, poznanstva, a nakon samostalno prikupljenog prvog fonda od 15.000 eura, duplirati tu sumu i tako obezbijediti podlogu za dugoročnu podršku inicijativama jednog kraja.

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da okupite neformalnu grupu od bar troje ljudi koji žive u istom kraju i koji su spremni da zajedno rade na osnivanju fondacije i da se prijavite do 29.01.2021. godine preko formulara na web stranici  www.lokalnefondacije.ba.

Pokrenite lokalne promjene. Jer kao što kaže izreka – kad, ako ne sad i ko, ako ne vi?