Naslovnica Posao Konferencija i poslovni susreti : „Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovor na...

Konferencija i poslovni susreti : „Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovor na COVID-19“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) i Sektorska grupa za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže (WEG), zajedno sa suorganizatorima i partnerima iz Evropske preduzetničke mreže, organizuju veliki hibridni događaj pod nazivom: „Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovori na pandemiju COVID-19“. Plenarne sesije i virtualni (online) poslovni susreti će se održati 25. i 26.05.20201. u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo, a u organizaciji Evropske preduzetničke mreže.

Sam događaj je hibridnog i regionalnog karaktera, kao najbolja kombinacija “off/on-line” sadržaja, a fokus je na ženskom preduzetništvu. Glavni cilj događaja je promocija ženskog preduzetništva i njihovog inovativnog pristupa, kako kod internacionalizacije njihovog poslovanja, tako i kod traženja rješenja, kao odgovora na novonastale poslovne uslove uzrokovane pandemijom COVID-19.

Sam događaj se sastoji od plenarnih sesija s prezentacijama i obraćanjima, nakon čega slijede dva panela i dvodnevni virtualni (online) b2b sastanci.

“Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovor na pandemiju COVID-19” će okupiti govornike i stručnjake iz nadležnih institucija i ministarstava, preduzeća, akademske zajednice i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Program konferencije koji obuhvaća uvodnu i plenarnu sesiju, te dvije panel diskusije pokušaće dati odgovore na interesantne teme na polju ženskog preduzetništva, od kojih izdvajamo:
– Dobre prakse: Poslovne žene-DTP projekt.
– Koje su to prepreke i šta to onemogućava inovacije u MSP koja su u vlasništvu/vodstvu žena?
– Imaju li žene i muškarci jednak tretman kod inovativnih aktivnosti?
– Kako Covid-19 utiče na poslovanje i inovacije žena preduzetnica (jeste li više inovirali)?
– Digitalizacija poslovanja / Rad od kuće
– Poslovanje žena preduzetnica u krizno vrijeme / Savremeni načini finansiranja u doba krize
– Pokretanje biznisa od strane žena preduzetnica u vrijeme pandemije COVID-19.

Nakon toga, planirano je održavanje dvodnevnih online B2B sastanaka koji će se održati 25. i 26. maja 2021. godine.

U fokusu su sljedeći sektori privrede:
– Tekstilna industrija;
– Vinogradarstvo, poljoprivreda i hrana;
– IKT i telekomunikacije;
– Proizvodi i poluproizvodi od metala, drveta i plastike;

– Usluge inženjeringa, dizajna i konsaltinga;
– Građevinska industrija;
– Industrijski i građevinski alati i mašine
– Turizam, sport i rekreacija…

Organizatori događaja pozivaju vas da učestvujete na konferenciji i B2B sastancima, gdje će preduzetnici imati priliku upoznati potencijalne poslovne partnere.

Učešće na konferenciji i b2b sastancima je besplatno, a registracija je obavezna putem platforme.

Rok za registraciju je 24. maj 2021.godine

Rokovi:
– 24. maj 2021: Online registracija učesnika, stvaranje poslovnog profila i rezervacija B2B sastanaka;
– 25. maj 2021: Hybrid konferencija i online b2b sastanci “Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovor na COVID-19”
– 26. maj 2021: Online poslovni sastanci kompanija i kompanija u regionu pod nazivom „Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovor na COVID-19“.

Službeni jezici:

Konferencija – BCS (bosanski, hrvatski, srpski) i službeni jezik Evropske preduzetničke mreže-engleski jezik uz simultani prijevod.
B2B sastanci – engleski jezik / regionalno: BCS.

Sve informacije o b2b susretima, uključujući registraciju, detaljan program i on- line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici događaja:
https://women-entrepreneurship-innovation-and-response.b2match.io/

Napomena :

BiH kompanije koje se registruju putem platforme prihvataju objavu i vidljivost svojih podataka i profila na službenoj platformi događaja.

Za eventualna pitanja i dodatna pitanja i informacije kontakt osoba je:
Mersiha Selmanović
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
e-mail: [email protected];
tel: 033 566 242.

Konferencija i poslovni susreti : „Žensko preduzetništvo - inovacije i odgovor na  COVID-19“