Naslovnica Posao Kompanija BH Telecom podržala razvoj Fonda „ZAJEDNO SMO SIGURNE“

Kompanija BH Telecom podržala razvoj Fonda „ZAJEDNO SMO SIGURNE“

Kompanija BHTelecom je jedina kompanija iz oblasti telekomunikacija kojaje podržala razvoj fonda „Zajedno smo sigurne“, usmjerenog na osiguranje sigurnog boravka za žene i djecu žrtve nasilja.

BHTelecom podrska za Fond Zajedno smo sigurne

Projekat podrške za žene i djecu žrtve nasilja

Pandemija korona virusa je utjecala na sve sfere života, a problem koji je došao do izražaja na globalnom nivou je porast nasilja u porodici. Sa ovim problemom se u našoj zemlji suočava Fondacija lokalne demokratije koja kroz aktivnosti Sigurne kuće nastoji pomoći žrtvama nasilja.

Statistika pokazuje da od ukupnog broja žena koje borave u Sigurnoj kući, njih 60% se vraća u nasilno okruženje jer nemaju svoju imovinu niti posao, dok se 80% žena koje su dobile podršku nakon napuštanja Sigurne kuće više nikad nije vratilo nasilniku.Prema važećim zakonima, žene i djeca mogu samo određeni period boraviti u Sigurnoj kući. Nakon najduže 6 mjeseci žene moraju napustiti Sigurnu kuću i, nažalost, mnoge se nemaju gdje vratiti.
Upravo zbog toga je pokrenut Fond „Zajedno smo sigurne“ koji će pomoći i podržati žrtve nasilja da nastave svoj put transformacije u samostalne i stabilne pojedince koji se brinu za sebe i svoju djecu.

Kompanija BHTelecom je jedina kompanija iz oblasti telekomunikacija koja je podržala razvoj fonda „Zajedno smo sigurne“, usmjerenog na osiguranje sigurnog boravka za žene i djecu žrtve nasilja.
Na ovaj način je BH Telecom još jednom potvrdio svoju ulogu društveno najodgovornije kompanije koja, uprkos činjenici da kao i brojne druge bh. kompanije prolazi kroz izazove poslovanja u uslovima pandemije, još jednom iskazuje solidarnost i podršku humanitarnim projektima među kojima je i Fond „Zajedno smo sigurne“.

Fond „Zajedno smo sigurne“je pokrenula Fondacija lokalne demokratije s ciljem prikupljanja neophodnih sredstava za obezbjeđenje sigurnog smještaja i pokrivanja troškova života za žene i djecu žrtve nasilja koji moraju napustiti Sigurnu kuću. Uz podršku kompanija te građana i građanki, cilj je omogućiti da se žene i djeca koje su žrtve nasilja adekvatno zbrinu i osjete sigurnost.

Kompanija BH Telecom je putem promocije na društvenim mrežama Fondacije lokalne demokratije i Fonda „Zajedno smo sigurne“ direktno pomogla rad Fonda. Prikupljena sredstva iz Fonda će omogućiti da se ženama i djeci koji su žrtve nasilja u porodici obezbijedi prelazni smještaj nakon napuštanja sigurne kuće. Smještaj i podrška nakon boravka u Sigurnoj kući te tokom perioda osamostaljenja su ključni kako bi se ženama i djeci osiguralo sigurno okruženje i novi početak.

Svaki vid podrške je izuzetno značajan za žene i djecu žrtve nasilja, te ovim putem pozivamo sve društvenoodgovorne kompanije, građane i građanke da podrže razvoj Fonda isvojom podrškom pokažu solidarnost u ovim izazovnim vremenima.

Sve informacije o kampanji su dostupne na www.zajednosmosigurne.ba, fb stranici www.facebook.com/zajednosmosigurne ili putem telefona +387 33 236 899. Donaciju možete izvršiti putem računa 3387302205402474 otvorenog kod UniCredit Bank dd. Mostar.

Osim podrške Fondu „Zajedno smo sigurne“, kompanija BH Telecom kao društveno odgovorna kompanija, kontinuirano obezbjeđuje podršku brojnim organizacijama i projektima usmjerenim za pomoć ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama.
I tokom pandemije je BH Telecom poduzeo niz društveno odgovornih akcija kako bi svim svojim korisnicima i građanima pomogli u teškom i izazovnom vremenu. Primarni cilj je bio zaštita zdravlja građana i obezbjeđenje kontinuiteta servisa, te je značajna podrška pružena zdravstvenim institucijama, školama i učenicima, poslovnoj zajednici i bh. građanima, a više informacija o svim aktivnostima je dostupno na linku https://www.bhtelecom.ba/ostanimo-povezani.html te na stranici www.bhtelecom.ba .