Naslovnica Noviteti Kako do istinski trajnog rješenja problema pasa lutalica

Kako do istinski trajnog rješenja problema pasa lutalica

Intervju sa direktrorom Ureda/Kancelarije za veterinarstvo BiH i šefom Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH

Decembar 2021. godine

O problemu pasa lutalica, državnom Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja koji omogućava njegovo rješenje, odgovornim za provedbu ove legislative i razlozima zbog kojih se ovaj problem kontinuirano ponavlja, razgovaramo sa Sašom Boškovićem, direktorom Ureda/Kancelarije za veterinarstvo BiH, i Anelom Bećirovićem, šefom Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH.

G. Bošković, Kancelarija za veterinarstvo BiH je kao najviša veterinarska instanca u zemlji, kreirala državni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji je usvojen još 2009. godine. Ko je zadužen za njegovu provedbu?

Provedba ovog Zakona, kao i svakog drugog, je isključiva odgovornost vlasti, u ovom slučaju lokalnih, tj. opština. Opštine i druge institucije lokalne vlasti jedine imaju obavezu, pravo, mogućnost i resurse da provedu ovaj Zakon i da trajno riješe problem pasa lutalica. Zato ovim putem apelujemo na lokalne vlasti širom zemlje, uključujući i razne vrste i nivoe inspekcija, da počnu ozbiljno i odlučno raditi na tome.

Kakav je zapravo Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja?

Ovaj Zakon, usvojen još 2009. godine donio je progresivne novitete u odnosu na stari sistem koji se zasnivao na nehumanosti, uništavanju i koji nije djelovao na uzroke. Propisao je efikasne mjere za upravljanje populacijom pasa na održiv i human način, i tako u ovoj oblasti uskladio BiH sa evropskim standardima. Nažalost, lokalne vlasti nisu bile dovoljno edukovane a niti su se dovoljno pripremile za njegovu provedbu, pa tako nisu ni uskladile svoje budžete i aktivnosti sa propisanim mjerama, zbog čega je problem i eskalirao. Važno je naglasiti da ovaj Zakon štiti kako dobrobit životinja, tako i zajednice, jer neodgovorno držanje pasa otvara mogućnost za rizike koji se zakonski mogu i trebaju spriječiti. Inspekcije bi posebno trebale obratiti pažnju na bilo koju neregistrovanu aktivnost vezanu za životinje, što često uključuje i nezakonito profitiranje pojedinaca ili grupa, jer to nije u interesu ni životinja ni zajednice.

Saša Bošković, direktor Ureda za veterinarstvo BiH

G. Bećirović, šta radi Dogs Trust u BiH i koja je uloga ove organizacije u rješavanju problema pasa lutalica?

Fondacija Dogs Trust je nezavisna dobrotvorna organizacija iz Velike Britanije sa 130 godina iskustva u oblasti dobrobiti i upravljanja populacijom pasa, te udomljavanja. U BiH od 2012. godine svoju pomoć pruža na isključivo dobrovoljnoj osnovi, u čemu je postigala vrlo značajne rezultate, sigurno time pomažući da se problem za brojne regije u BiH gdje su bili aktivni značajno ublaži, pri tome unaprijeđujući i dobrobit pasa. Ali, bez angažmana vlasti kao jedinih obaveznih, i jedinih koji zapravo imaju na raspolaganju sve zakonske i druge mogućnosti, nažalost ovako značajna podrška, trud i ulaganja, kao i postignuti rezultati, mogu biti poništeni. Ako lokalne vlasti ne iskoriste naše rezultate i pomoć i ne nastave provoditi propisane mjere zakona nakon što se završe naše aktivnosti i problem stavi pod kontrolu, problem se vrlo brzo počne vraćati.

G. Bošković, kako Kancelarija za veterianrstvo gleda na podršku Fondacije Dogs Trust?

Kancelarija podržava Fondaciju Dogs Trust koja je, iako to nije obavezna, od 2012. godine u BiH najaktivnija po pitanju provedbe Zakona, odnosno elemenata zakonskog, humanog i efikasnog sistema za upravljanje populacijom pasa. Cijenimo njenu isključivo dobrovoljnu, ali vrlo značajnu podršku koja direktno pomaže provedbu progresivnog, domaćeg zakona, efikasnije rješavanje problema pasa lutalica, a koja ima i izuzetno povoljan utjecaj na veterinarsku struku u BiH. Međutim, slažem se sa g. Bećirovićem, niko ne može zamijeniti vlasti, pa zato Kancelarija naglašava da uz značajnu pomoć Dogs Trust- a, opštine imaju priliku lakše, jeftinije i brže ispuniti svoju obavezu, provesti Zakon i uspostaviti samoodrživi sistem za upravljanje populacijom pasa. Samo tako se može postići trajno i održivo rješenje po uzoru na sve evropske zemlje i samo tako se problem neće vraćati kao što se to sada dešavalo.

Anel Bećirović, šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH

G. Bećirović, nedavo ste najavili da nakon evaluacije učinka svoje podrške, radite na novom pristupu. Kakav je plan Dogs Trust-a za budućnost?

Iako smo našom podrškom pomogli da se problem u velikoj mjeri u brojnim regijama zemlje stavi pod kontrolu, te kroz kampanje masovne sterilizacije pasa spriječili da na ulice dođu nova legla, na stotine hiljada novih pasa, smatramo da se naši resursi mogu iskoristiti još efikasnije. Zato je naš plan da od sada svoje programe provodimo samo u onim regijama čije lokalne vlasti unaprijed demonstriraju da su se upoznale sa zakonskim mjerama i da su pokrenule korake ka njihovoj punoj, dosljednoj, kontinuiranoj i transparentnoj provedbi. Vjerujemo da samo tako naši rezultati neće biti pod rizikom da budu poništeni, već zapravo maksimalno iskorišteni da lokalne vlasti na što lakši način i uz što manja opterećenja za lokalni budžet uspostave trajni sistem koji će osigurati da se problem više ne vraća.

Vaša poruka za kraj, g. Bošković?

Poenta je, dobrostanje zajednice i dobrobit životinja su usko povezane. Ljudi su odgovorni, a ne životinje. Problem neće biti riješen preko noći, ali samo zakonsko i sistemsko rješenje ga može riješiti trajno, i garantovati da se problem više nikada ne ponovi. Napominjem da su nesistemski pristup i sporadične aktivnosti, posebno one koje nisu ni trasnparentne, protuzakonite, nehumane, ali i ekonomski potpuno neefikasne. Korištenje ionako ograničenog budžeta bez plana za održivo rješenje je u najmanju ruku neodgovorno i prema građanima koji biraju i finansiraju svoje vlasti. Zato je moja poruka za kraj upućena rukovodećim u opštinskim i drugim nivoima lokalnih vlasti: Dobro se upoznajte sa Zakonom, počnite sistemski djelovati u skladu s njim, i iskoristite ovako vrijednu pomoć koja vam je na raspolaganju! Ne mogu dovoljno naglasiti koliko će vam taj posao bio lakši, a i troškovi iz budžeta manji, uz Dogs Trust podršku koja od sada opravdano ima drugačiji pristup – da pomogne onima koji i sami žele da riješe problem i koji aktivno već rade na tome.

Vaša poruka, g. Bećirović?

Mi smatramo da zajednica može biti sretna samo ako su i psi u njoj sretni. Vjerujemo da psima nije mjesto na ulici, ali ipak, oni su tu, i to ne svojom odlukom i zaslugom, jer za to nemaju kapacitet. Samo sistemski i odgovoran, dosljedan pristup vodi ka sigurnom rješenju. U tom smislu, pozivamo lokalne vlasti da ispune svoju obavezu, a one koji su već pokrenuli konkretne inicijative u tom pravcu, pozivamo da posjete našu web stranicu i tu se detaljno upoznaju sa našim novim pristupom i načinom na koji se mogu prijaviti za našu podršku.