Naslovnica Posao Ekopak na reciklažu poslao 11.911 tona ambalaže

Ekopak na reciklažu poslao 11.911 tona ambalaže

Uprkos izuzetno izazovnoj godini zbog pandemije koronavirusa, Ekopak je sa svojim partnerima – koje čine 21 sakupljač iz cijele Federacije BiH, a u ime više od 700 proizvođača, uvoznika, distributera i trgovaca koji su mu prenijeli obavezu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, uspio poslati na reciklažu 11.911 tone ambalažnog otpada.

Rezultati i ostvareni ciljevi za 2020. godinu u „Godišnjem izvještaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom”, a kojeg Ekopak svake godine dostavlja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, su još jednom potvrdili uspješnost i poslovnu agilnost Ekopakove mreže saradnika.

Unatoč mnogim izazovima, Ekopak je uspio održati stabilnost u svom poslovanju, optimizirati poslovanje i u saradnji sa svojim partnerima održati sistem reciklaže.Tako je je sa saradnicima od 2012. godine do danas predao na reciklažu više od 70.000 tona ambalažnog otpada. 

“Pored izazova sa kojima se susrećemo, protekla godina je obilježena pandemijom koja je rezultirala poremećajem tržišta. Uprkos tome, uspjeli smo postići zacrtane ciljeve i zadržati svoju poziciju u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom. U vremenu kada je sve okrenuto ka očuvanju zdravlja i borbi za život, ponosni smo jer smo i dalje uspjeli živjeti svoju misiju, te u veoma teškim uvjetima ostvariti rezultate”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Ekopak će sa svojom mrežom saradnika koju čini 21 sakupljač iz deset kantona u FBiH, od čega je 10 javnih komunalnih preduzeća i 11 privatnih kompanija nastaviti aktivno raditi na razvoju sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada na zakonit i transparentan način, te u skladu sa najboljim evropskim praksama i za dobrobit cijele zajednice.