Naslovnica Preporučujemo COVID-19, rodna perspektiva i ljudska prava: predstavljanje tematskih izvještaja

COVID-19, rodna perspektiva i ljudska prava: predstavljanje tematskih izvještaja

Pridružite online i pratite predstavljanje publikacije Misije OSCE-a u BiH: „Odgovori na pandemiju COVID 19 – Ljudska prava i rodna analiza“.

18.11.2020. Vrijeme 10:30 – 11:45h – link za ZOOM https://zoom.us/j/97286044461?pwd=NzFpODRzME9aVmJoSVlWMTRzUjNEQT09

Elektronsku verziju publikacije možete preuzeti na https://www.osce.org/…/mission-to-bosnia-and…/470658. Dostupan je i izvještaj Centra za ljudska prava Banja Luka „Ljudska prava u vremenu Covid-19“ na https://www.osce.org/…/mission-to-bosnia-and…/470670).

Bit će ovo prilika i da saznate sve o ljudskim pravima i rodnoj perspektivi u vrijeme #COVID19. Po predstavljanju publikacija planirana je sesija pitanja i odgovora u kojoj vas pozivamo da aktivno učestvujete.

Za ovu priliku obezbijeđen je i servis simultanog prevođenja sa i na engleski jezik.