Naslovnica Dobre priče 100 stabala za 100 godina inzulina

100 stabala za 100 godina inzulina

Globalna farmaceutska kompanija Novo Nordisk i regionalna nevladina mreža Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea, odlučile su udružiti snage i započeti kampanju pod nazivom „100 stabala za 100 godina inzulina“. Kampanja je pokrenuta povodom obilježavanja 100. godišnjice od otkrića inzulina, u nadi da će se na ovaj način doprinijeti u podizanju svijesti i borbi protiv dijabetesa i klimatskih promjena.

Regionalna nevladina mreža Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea i NovoNordisk organiziraju akciju pošumljavanja u okviru kampanje “100 stabala za 100 godina inzulina” – #100stabala100godinainzulina.

Osnovna aktivnost kampanje „100 stabala za 100 godina inzulina“ je akcija pošumljavanja u okviru koje će se formirati šetalište sačinjeno od simboličnih stotinu stabala lipe na lokalitetu park-šume Hum. Akcija pošumljavanja organizovana je i podržana od strane KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Sastavni dio kampanje svakako će biti i prateće poruke i table sa ključnim informacijama o dijabetesu i klimatskim promjenama.

Uz podizanje svijesti o pomenutim temama kao velikim problemima današnjice, realizacijom ove kampanje planira se postići ozelenjavanje javnih površina, unaprijeđenje gradske biološke raznolikosti, poboljšanje kvalitete zraka za korist svih stanovnika Sarajeva te približiti se cilju neutralizacije karbonskog otiska kompanije Novo Nordisk u skladu sa okolišnom strategijom kompanije Novo Nordisk „Cirkular for Zero“.

Više informacija o kampanji „100 stabala za 100 godina inzulina“ pronađite na: https://www.feasee.org ili FB stranici feaSEE.